Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Sitges
  72  expedients - Pàgina  (3  de  4)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació    Tema Sort 
    Sitges   Pla de millora urbana   15/06/2009   Pla de millora urbana 14, la Granja Est 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    19/05/2009   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en referència a les dotacions públiques de l'àmbit del Parc de can Robert, sector PPU 2 la Plana Est 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    24/02/2009   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, VII, en referència a les finques situades a la plaça de l'Ajuntament, 13 i carrer de Sant Honorat, 28 
    Sitges   Modificació pla especial urbanístic   24/02/2009   Modificació puntual del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectónic i catàleg en referència a les finques situades a la plaça de l'Ajuntament,13 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    11/02/2009   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit de l'APE 8 Plans d'Aiguadolç 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    02/12/2008   Modificació puntual II del Pla d'ordenació urbanística municipal , en l'àmbit del Pau 16, Garraf oest 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    06/10/2008   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del Pla de millora urbana 13 Mas Alba Ponent 
    Sitges   Pla especial urbanístic   27/08/2008   Pla especial urbanístic de la fundació Ave Maria delimitat pel carrer d'Artur Carbonell, el passeig de Vilafranca i el carrer de Salvador Mirabent 
    Sitges   Pla especial urbanístic   21/08/2008   Pla especial d'usos per activitat sanitària-assistencial en la parcel.la M9-3, del Pla parcial la Plana est 
    Sitges   Pla especial urbanístic   20/08/2008   Pla especial urbanístic pel desenvolupament de la finca corresponent al Xic Golf, al carrer de Joan Tarrida, 12 
    Sitges   Pla especial urbanístic   23/06/2008   Pla especial urbanístic de Port Ginesta  
    Sitges   Pla de millora urbana   29/01/2008   Pla de millora urbana 9, Blanca Suburb 
    Sitges   Modificació pla especial urbanístic   28/01/2008   Modificació puntual del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i catàleg, relativa a la finca del carrer Pau Barrabeig, 15 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    30/11/2007   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del Pla de millora urbana 9 Blanca Subur 
    Sitges   Pla de millora urbana   26/10/2007   Pla de millora urbana de l'illa delimitada pels carrers de Josep Irla, dels Tarongers, de Pere de Garraf i amb el límit del sector del Pla parcial de can Pei 
    Sitges   Pla de millora urbana   19/09/2007   Pla de millora urbana 12 Vallpineda Est 
    Sitges   Pla parcial urbanístic   30/07/2007   Modificació puntual del Text Refós del Pla parcial de la Plana Est 
    Sitges   Pla especial urbanístic   16/07/2007   Pla especial per a la regulació dels usos del sòl no urbanitzable costaner 2 del Club de Golf Terramar 
    Sitges   Pla parcial urbanístic   25/06/2007   Pla parcial urbanístic 10 Baixador de Terramar 
    Alella   Modificació del pla director urbanístic   11/05/2007   Modificació puntual del Pla director urbanístic del sistema costaner per a la correcció d'errades materials detectades 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya