Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Baix Empordà , Castell-Platja d'Aro
  24  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació    Tema Sort 
    Castell-Platja d'Aro   Pla parcial urbanístic   -   Pla parcial urbanístic Puig d'en Artigues 
    Castell-Platja d'Aro   Conveni urbanístic    -   Conveni urbanístic signat entre l'Ajuntament i les societats Tinboy 21 SL i Grendon Enterprises Limited per a la implantació del nou dipòsit d'aigua a la urbanització Mas Nou 
    Castell-Platja d'Aro   Conveni urbanístic    -   Conveni urbanístic signat entre l'Ajuntament i l'entitat Movimiento de los Focolares u Obra de Maria sobre la cessió gratuïta situada a les immediacions de la zona del pessebre 
    Castell-Platja d'Aro   Conveni urbanístic    -   Conveni urbanístic projecte de reparcel.lació PA 15 Suredes-Estanys 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació pla ordenació urbanística municipal    07/03/2019   Modificació puntual núm. 6 del POUM article 178 usos clau 7 (Estanys) 
    Castell-Platja d'Aro   Pla de millora urbana   15/05/2018   Pla de millora urbana PMU 4 - Avinguda Castell d'Aro 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació pla ordenació urbanística municipal    22/02/2018   Modificació puntual núm. 2 del POUM regulació dels establiments d'allotjament turístic 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació pla ordenació urbanística municipal    16/01/2018   Modificació puntual núm. 3 del POUM correció de l'amplada del carrer Gironès 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació pla ordenació urbanística municipal    02/01/2018   Modificació puntual núm. 4 del POUM PA32 oest sant pol 2 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació pla ordenació urbanística municipal    04/12/2017   Modificació puntual núm.1 del POUM delimitació línia d'edificació de carreteres en sòl urbà consolidat a l'àmbit PA-08 Mont d'Aro 
    Castell-Platja d'Aro   Pla d'ordenació urbanística municipal    31/03/2017   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació de les TUC   03/08/2016   Modificació de la delimitació de la Trama urbana consolidada 
    Castell-Platja d'Aro   Pla especial urbanístic   10/05/2016   Pla especial urbanístic per a la delimitacio dels usos de la parcel·la d'equipaments públics de la plaça Poeta Sitjà 
    Castell-Platja d'Aro   Pla especial urbanístic   20/10/2015   Pla especial de protecció del conjunt residencial de s'Agaró 
    Castell-Platja d'Aro   Pla especial urbanístic   10/06/2014   Pla especial urbanístic per a la determinació dels usos de la parcel·la d'equipaments públics del carrer Narcís Monturiol 
    Castell-Platja d'Aro   Pla especial urbanístic   29/06/2012   Pla especial urbanístic del Càmping Valldaro 
    Castell-Platja d'Aro   Delimitació de la TUC   26/04/2011   Delimitació de la trama urbana consolidada 
    Girona   Pla territorial general   15/10/2010   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines 
    Alella   Modificació del pla director urbanístic   11/05/2007   Modificació puntual del Pla director urbanístic del sistema costaner per a la correcció d'errades materials detectades 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya