Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Maresme , Tiana
  72  expedients - Pàgina  (1  de  4)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació    Tema Sort 
    Badalona   Pla especial   -   Pla especial de Sanejament metropolitŕ 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de cŕmping 
    Tiana   Modificació de pla general d'ordenació    24/10/2018   Modificació puntual del Pla general metropolitŕ canvi de clau 26 a clau 5 indret carrer Verge del Pilar per a aparcament 
    Tiana   Modificació pla parcial urbanístic   17/09/2018   Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector Els Vessants II 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Tiana   Modificació pla parcial urbanístic   29/07/2015   Modificació puntual del Pla parcial del sector Creu de Terme 
    Tiana   Modificació de pla general d'ordenació    25/11/2014   Modificació puntual del Pla general metropolitŕ d'ampliació dels usos previstos a l'edifici de la masia de can Guinart 
    Alella   Pla especial urbanístic   14/05/2014   Pla especial de protecció del medi rural per a la implantació d'un celler en sňl no urbanitzable 
    Tiana   Modificació de pla general d'ordenació    18/02/2014   Modificació puntual del Pla general metropolitŕ als carrers Escalfapé i Doctor Barraquer 
    Tiana   Pla especial urbanístic   10/04/2013   Pla especial de reforma i canvi d'ús a la masia de Can Guinart 
    Tiana   Modificació de pla general d'ordenació    11/01/2013   Modificació puntual del Pla general metropolitŕ a la finca de Can Peitx 
    Tiana   Modificació de pla general d'ordenació    30/10/2012   Modificació puntual del Pla general metropolitŕ per a l'ajust de la normativa del sistema d'habitatges dotacionals i la incorporació a aquest sistema de les parcel·les D23 i D24 del Pla parcial camí Mig d'Alella segona etapa 
    Tiana   Modificació de pla general d'ordenació    26/10/2012   Modificació del Pla general metropolitŕ a l'ŕmbit del parc del Tramvia i al seu entorn 
    Tiana   Modificació pla especial urbanístic   13/06/2012   Modificació del Pla especial de desenvolupament de la zona 8a de la finca Can Peitx 
    Tiana   Modificació de pla general d'ordenació    16/05/2012   Modificació puntual del Pla general metropolitŕ a l'ŕmbit Can Orella i Jardí Lola Anglada 
    Tiana   Modificació de pla general d'ordenació    11/08/2010   Modificació puntual del Pla general metropolitŕ per a la connexió del passeig de la Vilesa i l'avinguda Isaac Albčniz 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolitŕ de Barcelona 
    Tiana   Pla parcial urbanístic   29/10/2009   Pla parcial urbanístic del sector els Vessants II 
    Tiana   Pla especial urbanístic   02/10/2009   Pla especial urbanístic del sector delimitat per la plaça de la Vila, el carrer de Lola Anglada, can Baratau i el carrer de la Verge del Pilar 
    Tiana   Modificació de pla general d'ordenació    11/05/2009   Modificació puntual del Pla general metropolitŕ a l'ŕmbit de la finca situada al camí de Can Besora, 7 
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya