Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Maresme , Tiana
  72  expedients - Pàgina  (4  de  4)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació    Tema Sort 
    Badalona   Pla especial   03/02/1982   Pla especial d'eliminació de residus sòlids urbans a l'àmbit de la Corporació Metropolitana de Barcelona 
    Tiana   Pla parcial d'ordenació   27/01/1982   P.P. ENTRE CAMÍ ALT ALELLA, BARRANC DELS GRILLS, RIERA D'EN FONT I TORRENT ROCA 
    Tiana   Pla parcial d'ordenació   15/08/1981   P.P. CAN NOLIS 
    Tiana   Pla parcial d'ordenació   29/11/1980   P.P. TERRENYS CONTIGUS CIUTADELLA ENTRE C/ MATAS, RIERA D'EN FONT... 
    Tiana   Modificació de pla general d'ordenació    19/08/1980   RECURS MOPU-PGM / Qualificar de 20b els terrenys qualificats com a 21 grafiats al full IX-12 dels plànols de la sèrie b.2 mantenint la reserva de 15000 metres quadrats per a equipaments 
    Badalona   Pla director urbanístic   19/07/1976   Pla general metropolità 
    Tiana   Pla parcial d'ordenació   31/01/1976   ORDENANÇA EDIFICACIÓ ILLES AMB FAÇANA C/ BISBE CATALÀ I AV. ISAAC ALBÉNIZ 
    Badalona   Pla parcial d'ordenació   03/03/1970   P.P. SECTOR MAS RAM (Bd-Ti) 
    Tiana   Pla parcial d'ordenació   02/04/1969   P.P. SECTOR CREU DE TERME 
    Tiana   Pla parcial d'ordenació   05/12/1964   MODIF. P.P. SECTOR BÒBILA D'EN JORDANA 
    Tiana   Pla parcial d'ordenació   20/06/1963   P.P. SECTOR BÒBILA D'EN JORDANA 
    Tiana   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   29/04/1961   P.E. MODIF. ALINEACIONS AV. ISAAC ALBÉNIZ...C/ BISBE CATALÀ, EDITH LLAURADÓ... 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya