Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Sant Fruitós de Bages
  58  expedients - Pàgina  (2  de  3)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació    Tema Sort 
    Artesa de Lleida   Pla director urbanístic   27/01/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'eix transversal ferroviari 
    Sant Fruitós de Bages   Modificació de pla general d'ordenació    13/05/2009   Modificació puntual del Pla general d'ordenació per implantar una rotonda a la carretera N-141-c a Torroella, que afecta al sector residencial Vall dels Horts (clau 7a) i la sector industrial de Torroella (clau 9d) 
    Sant Fruitós de Bages   Pla parcial urbanístic   11/04/2008   Pla parcial urbanístic en sòl urbanitzable delimitat del sector el Puig 
    Sant Fruitós de Bages   Modificació de pla general d'ordenació    28/03/2008   Modificació puntual del Pla general d'ordenació en l'àmbit del sòl urbanitzable delimitat sector del Puig 
    Sant Fruitós de Bages   Pla parcial urbanístic   01/06/2007   Pla parcial urbanístic del sector industrial discontinu carretera de Berga I, clau 9c, subsector 2 
    Sant Fruitós de Bages   Pla parcial de delimitació   01/06/2007   Pla parcial de delimitació del sector industrial de la carretera de Berga II, clau 11c 
    Manresa   Pla director urbanístic   07/12/2006   Pla director urbanístic del Pla del Bages 
    Sant Fruitós de Bages   Pla especial urbanístic   20/11/2006   Pla especial carrer Sallent-PE 2 
    Sant Fruitós de Bages   Modificació de pla general d'ordenació    07/11/2006   Modificació puntual del Pla general d'ordenació que afecta a la reserva de sòl de sistema viari en sòl no urbanitzable; delimitació de sòl urbanitzable delimitat discontinu i creació de noves subzones en el sector industrial carretera de Berga I, clau 9c, subsector 2 
    Sant Fruitós de Bages   Modificació de pla general d'ordenació    04/10/2006   Modificació puntual del Pla general d'ordenació en l'àmbit del nou polígon d'actuació les Escoles 
    Sant Fruitós de Bages   Modificació de pla general d'ordenació    02/12/2005   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana en l'àmbit de la urbanització les Brucardes 
    Sant Fruitós de Bages   Pla parcial urbanístic   11/11/2005   pla parcial del sector S.U.D. Sant Benet 
    Sant Fruitós de Bages   Modificació de pla general d'ordenació    23/05/2005   modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana en l'àmbit de Sant Benet 
    Sant Fruitós de Bages   Pla parcial d'ordenació   26/01/2005   Pla parcial d'ordenació del sector residencial est (clau 8a) 
    Sant Fruitós de Bages   Modificació de pla general d'ordenació    30/11/2004   Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit del sector residencial est, clau 8a 
    Sant Fruitós de Bages   Pla parcial d'ordenació   15/07/2004   Pla parcial d'ordenació del sector industrial Sant Isidre III, clau 9b 
    Sant Fruitós de Bages   Modificació de pla general d'ordenació    04/05/2004   modificació puntual del Pla general d'ordenació en l'àmbit de la unitat d'actuació 7, la Rosaleda 
    Sant Fruitós de Bages   Modificació de pla general d'ordenació    29/03/2004   modificació del Pla general d'ordenació a l'àmbit de la unitat d'actuació 15b 
    Sant Fruitós de Bages   Pla especial   02/03/2004   pla especial per a la conservació del patrimoni històric i la definició d'usos de Sant Benet de Bages 
    Sant Fruitós de Bages   Pla especial   24/10/2003   pla especial del centre cívic les Brucardes 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya