Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Castellví de Rosanes
  26  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació    Tema Sort 
    Castellví de Rosanes   Revisió pla general ordenació urbana municipal    26/09/1984   REVISIÓ PLA GENERAL D'ORDENACIÓ I MODIF. PUNTUALS P.G. 
    Castellví de Rosanes   Pla parcial d'ordenació   05/12/1988   P.P. POLÍGON INDUSTRIAL ROSANES 
    Castellví de Rosanes   Pla parcial d'ordenació   08/11/1989   MODIF. ART. 51 ORD. EDIFICACIÓ P.P. POLÍGON INDUSTRIAL ROSANES 
    Castellví de Rosanes   Modificació de pla general d'ordenació    17/10/1990   modificació puntual del Pla general d'ordenació 
    Castellví de Rosanes   Pla parcial d'ordenació   26/10/1990   P.P. POLÍGON INDUSTRIAL ROSANES II 
    Castellví de Rosanes   Pla parcial d'ordenació   19/04/1993   Pla parcial d'ordenació del sector la Mina 
    Castellví de Rosanes   Pla parcial d'ordenació   11/03/1998   Pla parcial d'ordenació urbana del sector Miralles 
    Castellví de Rosanes   Modificació de pla general d'ordenació    03/12/2001   Modificació puntual del PGO per al canvi d'ús del carrer Cadí 1 
    Castellví de Rosanes   Modificació de pla general d'ordenació    30/05/2003   Modificació puntual del Pla general d'ordenació per al canvi d'ús del carrer Sant Llorenç de Morunys, 8 i 12 
    Castellví de Rosanes   Modificació de pla general d'ordenació    20/11/2003   modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit de les unitats d'actuació UA-2 i UA-3 del nucli urbà 
    Castellví de Rosanes   Modificació de pla general d'ordenació    19/10/2004   modificació puntual i correcció d'errades del Pla general d'ordenació als àmbits del Taió i can Sunyer 
    Castellví de Rosanes   Text refós normes urbanístiques planejament general    17/10/2005   text refós de les normes urbanístiques del planejament general 
    Castellví de Rosanes   Modificació de pla general d'ordenació    04/11/2005   modificació puntual del Pla general d'ordenació per modificar d'ús que permeti la implantació d'un CEIP  
    Castellví de Rosanes   Modificació de pla general d'ordenació    04/11/2005   modificació puntual del Pla general d'ordenació del polígon de remodelació del carrer Sant Antoni cantonada amb el carrer de la Parra 
    Vilafranca del Penedès   Pla especial urbanístic   09/06/2006   Pla especial d'infraestructures corresponent al projecte anomenat Gaseoducte l'Arboç-Planta de Barcelona 
    Castellví de Rosanes   Modificació de pla general d'ordenació    15/12/2006   modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana en l'àmbit del carrer de la Font, 12-20 
    Castellví de Rosanes   Modificació de pla general d'ordenació    22/04/2009   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana en l'àmbit del carrer de les Escoles per modificació d'ús per implantació d'un CEIP 
    Artesa de Lleida   Pla director urbanístic   27/01/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'eix transversal ferroviari 
    Abrera   Pla director urbanístic   22/04/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'establiment de la Línia Orbital Ferroviària 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya