Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Sitges
  71  expedients - Pàgina  (1  de  4)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació    Tema Sort 
    Barcelona   Modificació de pla general d'ordenació    11/02/1987   MPG I REDACCIÓ P.E. ZONA COSTANERA 
    Sitges   Pla parcial d'ordenació   20/07/1992   Pla parcial industrial Camí de Mas Alba 
    Sitges   Pla parcial d'ordenació   02/07/1993   Pla parcial d'ordenació Can Pei 
    Sitges   Pla especial   13/02/2001   Pla especial d'adequació i ordenació de l'àrea d'influència del patronat, carrer Sant Bonaventura 
    Sitges   Pla parcial d'ordenació   31/01/2002   Pla parcial la Plana Est 
    Sitges   Pla parcial d'ordenació   14/02/2002   Pla parcial Camí de Ca l'Antoniet 
    Sitges   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   11/03/2002   Modificació del Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l'espai natural del Garraf 
    Alella   Pla director urbanístic   16/06/2005   Pla director urbanístic del sistema costaner 
    Sitges   Pla parcial d'ordenació   14/11/2005   modificació del Pla parcial de la Plana Est 
    L'Ametlla de Mar   Pla director urbanístic   17/02/2006   Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat 
    Sitges   Pla d'ordenació urbanística municipal    24/05/2006   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Sitges   Pla parcial d'ordenació   01/01/2007   Modificació puntual del Pla parcial camí de ca l'Antoniet 
    Alella   Modificació del pla director urbanístic   11/05/2007   Modificació puntual del Pla director urbanístic del sistema costaner per a la correcció d'errades materials detectades 
    Sitges   Pla parcial urbanístic   25/06/2007   Pla parcial urbanístic 10 Baixador de Terramar 
    Sitges   Pla especial urbanístic   16/07/2007   Pla especial per a la regulació dels usos del sòl no urbanitzable costaner 2 del Club de Golf Terramar 
    Sitges   Pla parcial urbanístic   30/07/2007   Modificació puntual del Text Refós del Pla parcial de la Plana Est 
    Sitges   Pla de millora urbana   19/09/2007   Pla de millora urbana 12 Vallpineda Est 
    Sitges   Pla de millora urbana   26/10/2007   Pla de millora urbana de l'illa delimitada pels carrers de Josep Irla, dels Tarongers, de Pere de Garraf i amb el límit del sector del Pla parcial de can Pei 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    30/11/2007   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del Pla de millora urbana 9 Blanca Subur 
    Sitges   Modificació pla especial urbanístic   28/01/2008   Modificació puntual del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i catàleg, relativa a la finca del carrer Pau Barrabeig, 15 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya