Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Sitges
  72  expedients - Pàgina  (3  de  4)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació    Tema Sort 
    Sitges   Conveni urbanístic    28/06/2011   Conveni urbanístic per al desenvolupament de la modificació puntual VIII del Pla d'ordenació urbanística municipal amb referència a l'àmbit d'actuacció urbanística situat a la carretera C-246, PK 39,600  
    Sitges   Pla de millora urbana   09/08/2012   Pla de millora urbana 8 Caleta de Sant Antoni 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    04/02/2013   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal (XII) relativa a la normativa urbanística i les ordenances d'edificació 
    Sant Pere de Ribes   Pla especial urbanístic   13/05/2013   Pla especial urbanístic de la instal·lació de tres noves línies subterrànies 25 kV Vertix, Sitges 1 i Sitges 2 des de Sant Pere de Ribes i variant de línies subterrànies 25 kV can Coll, Renfe 1 i Renfe 2 
    Sitges   Pla especial urbanístic   17/11/2014   Modificació del Pla especial urbanístic Fundació Ave Maria 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    15/05/2015   Modificació puntual núm. XXVI del Pla d'ordenació urbanística municipal en referència al carrer Àngel Guimerà, parcel·les núm. 10 a 18 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    16/06/2015   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en referència a la línia d'edificació en el marge muntanya del tram de la carretera C-246 entre el PK 20+961 i el PK 21+501 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    22/07/2015   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal XXIII a l'àmbit del PAU 16 Garraf Oest 
    Sitges   Pla de millora urbana   18/08/2015   Pla de millora urbana en l'àmbit del PAU-19 per a concreció de paràmetres edificatoris a les parcel·les 2 i 3 del PAU-21, Sant Muç 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    08/06/2016   Modificació puntual XXXV del Pla d'ordenació urbanística municipal en referència a l'ajust dels usos admesos a la fitxa reguladora del Pla especial 4, Estació de Servei El Molí 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    05/07/2016   Modificació puntual XXIX del Pla d'ordenació urbanística municipal en referència al carrer Bernat de Fonollar, 11 i carrer Sant Joan, 5, 7 i 9 
    Sitges   Modificació pla de millora urbana   08/08/2016   Modificació puntual del Pla de millora urbana 14, Granja Est, Illa B, finca resultant C 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    13/09/2016   Modificació puntual XX del Pla d'ordenació urbanística municipal en el sector PPU-6, la Bòvila II 
    Sitges   Modificació de les TUC   07/10/2016   Modificació de la Trama urbana consolidada  
    Sitges   Pla de millora urbana   14/10/2016   Pla de millora urbana 15, dotacions Vallbona  
    Sitges   Pla de millora urbana   13/12/2016   Pla de millora urbana PMU 10, Sota Fondac 
    Sitges   Pla parcial urbanístic   07/03/2017   Pla parcial número 6, la Bòbila II 
    Sitges   Pla especial urbanístic   13/04/2018   Pla especial de concreció volumètrica d'un equipament en el cementiri de Les Pruelles 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Sitges   Conveni urbanístic    30/04/2018   Conveni urbanístic per a la urbanització anticipada de la rotonda i e la modificació del traçat del vial d'accés ala urbanització Quint Mar, escola Agnés 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya