Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Baix Llobregat , Sant Andreu de la Barca
  79  expedients - Pàgina  (1  de  4)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació    Tema Sort 
    Sant Andreu de la Barca   Revisió pla general ordenació urbana municipal    09/12/1981   Revisió Pla general d'ordenació 
    Sant Andreu de la Barca   Pla parcial d'ordenació   04/02/1983   Pla parcial Can Canals 
    Sant Andreu de la Barca   Pla especial   10/06/1983   P.E.R.I. SECTOR 3 
    Sant Andreu de la Barca   Modificació de pla general d'ordenació    27/07/1983   MODIF. P.G. NN.UU. ZONA 11 INDÚSTRIA 
    Sant Andreu de la Barca   Pla parcial d'ordenació   07/09/1984   Modificació de les ordenances reguladores de l'edificació del Pla parcial Can Canals 
    Sant Andreu de la Barca   Pla parcial d'ordenació   07/11/1984   P.P. SECTOR C 
    Sant Andreu de la Barca   Pla especial   17/02/1988   P.E.R.I. SECTOR 4 
    Sant Andreu de la Barca   Pla parcial d'ordenació   04/03/1988   Modificació de les ordenances del Pla parcial Can Canals 
    Sant Andreu de la Barca   Modificació de pla general d'ordenació    02/05/1990   Modificació puntual del Pla general d'ordenació 
    Sant Andreu de la Barca   Pla especial   12/09/1990   P.E.R.I. SECTOR 5 
    Sant Andreu de la Barca   Pla especial   14/12/1990   P.E.R.I. SECTOR 7 
    Sant Andreu de la Barca   Pla parcial d'ordenació   19/12/1990   P.P. SECTOR G 
    Sant Andreu de la Barca   Pla parcial d'ordenació   15/02/1991   P.P. SECTOR H, PALAU CENTRE 
    Sant Andreu de la Barca   Programa d'actuació urbanística   13/09/1991   Programa d'actuació urbanística Pla de l'Estació 
    Sant Andreu de la Barca   Pla especial   13/03/1992   Pla especial de reforma interior del sector 6 
    Sant Andreu de la Barca   Pla parcial d'ordenació   10/02/1993   Pla parcial d'ordenació del sector A 
    Sant Andreu de la Barca   Modificació de pla general d'ordenació    20/09/1993   4a Modificació puntual del Pla general d'ordenació, accés al carrer Esport 
    Sant Andreu de la Barca   Pla parcial d'ordenació   16/02/1994   Pla parcial del Pla de l'Estació 
    Sant Andreu de la Barca   Modificació de pla general d'ordenació    17/10/1994   5a Modificació puntual del Pla general d'ordenació 
    Sant Andreu de la Barca   Pla parcial d'ordenació   09/12/1994   Pla parcial reformat del sector C Can Salvi 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya