Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Maresme , Tiana
  72  expedients - Pàgina  (3  de  4)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació    Tema Sort 
    Tiana   Pla parcial d'ordenació   30/07/1998   Pla parcial d'ordenació del sector Can Matas (Ti-196) 
    Tiana   Pla especial   03/04/2001   Pla especial d'ajust de límits, transcripció de la planimetria del Pla general metropolità al document de parcel·lació a la finca Can Orella 
    Tiana   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   24/05/2002   Pla especial de protecció i millora del sector sud de la serralada de Marina 
    Tiana   Modificació de pla general d'ordenació    19/09/2002   Modificació puntual del Pla general metropolità derivada del Pla especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic i ambiental 
    Tiana   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   25/11/2002   Pla especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic i ambiental 
    Tiana   Pla especial   14/10/2003   Pla especial de noves edificacions en sòl urbà a la finca can Jordana 
    Tiana   Modificació de pla general d'ordenació    21/12/2004   Modificació puntual del Pla general metropolità a l'àmbit de can Jordana 
    Tiana   Pla parcial urbanístic   09/10/2006   Pla parcial urbanístic i Pla parcial de delimitació del sector Creu de Terme 
    Tiana   Pla especial urbanístic   15/06/2007   Pla especial integral de la masia de Cals Frares 
    Tiana   Modificació de pla general d'ordenació    27/11/2007   Modificació puntual del Pla general metropolità als àmbits de can Masdeu, camí de l'Alegria-Cementiri, can Cirera, riera d'en Font i Casa Alta 
    Tiana   Modificació de pla general d'ordenació    06/03/2008   Modificació puntual del Pla general metropolità consistent en el canvi de la qualificació urbanística de les finques d23 i d24 del Pla parcial camí Mig d'Alella, 2a etapa 
    Tiana   Pla especial urbanístic   10/07/2008   Pla especial integral de la masia de Can Guinart 
    Tiana   Modificació de pla general d'ordenació    11/05/2009   Modificació puntual del Pla general metropolità a l'àmbit de la finca situada al camí de Can Besora, 7 
    Tiana   Pla especial urbanístic   02/10/2009   Pla especial urbanístic del sector delimitat per la plaça de la Vila, el carrer de Lola Anglada, can Baratau i el carrer de la Verge del Pilar 
    Tiana   Pla parcial urbanístic   29/10/2009   Pla parcial urbanístic del sector els Vessants II 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Tiana   Modificació de pla general d'ordenació    11/08/2010   Modificació puntual del Pla general metropolità per a la connexió del passeig de la Vilesa i l'avinguda Isaac Albèniz 
    Tiana   Modificació de pla general d'ordenació    16/05/2012   Modificació puntual del Pla general metropolità a l'àmbit Can Orella i Jardí Lola Anglada 
    Tiana   Modificació pla especial urbanístic   13/06/2012   Modificació del Pla especial de desenvolupament de la zona 8a de la finca Can Peitx 
    Tiana   Modificació de pla general d'ordenació    26/10/2012   Modificació del Pla general metropolità a l'àmbit del parc del Tramvia i al seu entorn 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya