Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Vallès Occidental , Castellar del Vallès
  25  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació    Tema Sort 
    Castellar del Vallès   Pla especial   25/02/1987   Pla especial de rehabilitació de la pedrera Els Saulons 
    Terrassa   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   09/09/1998   Modificació del Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l'espai natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac 
    Castellar del Vallès   Pla especial   12/04/2002   Pla especial del sector de les Clivelles 
    Castellar del Vallès   Pla especial   17/10/2003   Pla especial Escola de Golf 
    Castellar del Vallès   Pla parcial urbanístic   04/04/2007   Pla parcial d'ampliació els Fruiters 
    Barberà del Vallès   Pla director urbanístic   22/06/2009   Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Vallès Occidental 
    Castellar del Vallès   Pla especial   17/12/2009   Modificació del Pla especial de restauració de la Pedrera de Vallsallent 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Castellví de Rosanes   Pla especial urbanístic   04/04/2011   Pla especial urbanístic gasoducte Martorell-Figueres 
    Castellar del Vallès   Delimitació de la TUC   03/04/2012   Delimitació de la trama urbana consolidada 
    Castellar del Vallès   Conveni urbanístic    03/12/2013   Conveni urbanístic en relació amb la reparcel·lació de l'ARE Nou Eixample 
    Castellar del Vallès   Modificació pla parcial urbanístic   14/10/2014   Modificació puntual del Pla parcial Can Bages, subsector II, illa sud 
    Castellar del Vallès   Conveni urbanístic    03/03/2015   Conveni urbanístic pel desenvolupament del Pla de millora urbana 03, Escorxador-Plaça Puigverd-Santiago Russinyol 
    Castellar del Vallès   Modificació del pla director urbanístic   25/09/2015   Modificació del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Vallès Occidental, per a deixar sense efecte l'ARE Turuguet 
    Castellar del Vallès   Pla d'ordenació urbanística municipal    30/11/2016   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Castellar del Vallès   Pla especial urbanístic   20/12/2016   Pla especial de béns a protegir 
    Castellar del Vallès   Pla especial urbanístic   10/04/2018   Pla especial urbanístic del carrer Turó Roig, 25 per a la reducció de la distància a vial 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Sabadell   Modificació del pla director urbanístic   11/02/2019   Modificació del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Vallès Occidental, per a deixar sense efecte l'ARE Can Puiggener i l'ARE Torre-romeu 
    Castellar del Vallès   Modificació pla ordenació urbanística municipal    02/05/2019   Modificació puntual II del Pla d'ordenació urbanística municipal 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya