Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Vallès Oriental , La Roca del Vallès
  51  expedients - Pàgina  (1  de  3)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació    Tema Sort 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   11/03/1981   P.P. ROCA 2 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   17/03/1982   P.P. LA TORRETA 
    La Roca del Vallès   Pla especial   07/07/1989   PJTE TANCAMENT I DESVIAMENT SERVITUDS CENTRE PENITENCIARI 
    La Roca del Vallès   Pla general d'ordenació urbana   21/06/1991   Pla general d'ordenació 
    La Roca del Vallès   Pla especial   23/07/1993   Pla especial d'equipament penitenciari al paratge "Quatre Camins" 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    01/10/1993   Modificació del Pla general d'ordenació del sector Sud de Can Borrell 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   26/01/1994   Pla parcial d'ordenació SPC-1 del sector de Can Jorn 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   02/09/1994   Pla parcial SPM-2 del sector "Els Mayols" 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    30/11/1994   Modificació puntual del Pla general d'ordenació corresponent a les alineacions dels carrers Reixac i Transversal 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   10/07/1996   Pla parcial SPI-3 corresponent al sector de "Can Massaguer" 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    25/06/1997   Modificació puntual del Pla general d'ordenació 
    La Roca del Vallès   Pla especial   15/07/1997   Pla especial de reforma interior de la unitat d'actuació 12, Mas Planas 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   21/11/1997   Pla parcial SPR-1, sector sudoest, Can Borrell 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    09/09/1998   Modificació puntual PGO anomenada Pas de l'equipament esportiu de can Font de la Parera a equipament vari c. Indústria 
    La Roca del Vallès   Pla especial   23/12/1999   Pla especial de reforma interior de can Tresona 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   24/12/1999   Pla parcial SPR-5, Santa Agnès 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   06/03/2000   Pla parcial del polígon industrial de Vallderiolf 
    La Roca del Vallès   Pla especial   16/10/2001   Pla especial de millora urbana, grup Saturnino, carrer Catalunya, 194-212 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    07/03/2002   Modificació puntual del PGO del sector SPR-3, Santa Agnès de Malanyanes 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   16/05/2002   Pla parcial del sector SPR-3 Santa Agnès de Malanyanes 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya