Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Vallès Oriental , La Roca del Vallès
  51  expedients - Pàgina  (2  de  3)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació    Tema Sort 
    La Roca del Vallès   Pla especial   02/10/2002   Pla especial d'obertura de vial i parcel·lació en una finca urbana situada en els c.Cervantes i Santiago Russinyol 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    29/08/2003   Modificació puntual del Pla general d'ordenació àmbit unitats d'actuació 13, 14 i 15 de Santa Agnès de Malanyanes 
    La Roca del Vallès   Pla de millora urbana   02/06/2004   pla de millora urbana de l'illa delimitada pels carrers Montseny, Catalunya, Espronceda i Rambla Mestre Torrents 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    28/06/2004   modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit del Centre Penitenciari de Quatre Camins 
    La Roca del Vallès   Pla especial   05/07/2004   modificació del Pla especial d'equipament penitenciari al paratge Quatre Camins 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    05/08/2004   modificació puntual del Pla general d'ordenació del sector can Font de la Parera 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   29/12/2005   segona modificació puntual del Pla parcial del sector SPC-1 can Jorn 
    La Roca del Vallès   Pla de millora urbana   29/12/2006   Pla de millora urbana de la unitat d'actuació 20 
    La Roca del Vallès   Pla parcial urbanístic   12/01/2007   Pla parcial del sector SPR-4 les Hortes 
    La Roca del Vallès   Pla de millora urbana   21/02/2007   Pla de millora urbana del casc antic 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    30/07/2007   Modificació puntual del Pla general d'ordenació relatiu als sistemes d'equipaments públics i inclusió dels sistemes d'habitatges dotacionals públics 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    09/11/2007   Modificació puntual del Pla general d'ordenació en l'àmbit de la clau 7a  
    La Roca del Vallès   Pla especial   26/11/2007   PJTE. ACCÉS AL CENTRE PENITENCIARI QUATRE CAMINS 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    23/01/2009   Modificació puntual del Pla general d'ordenació en l'àmbit de la UA-14, el Molí 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    30/10/2009   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de l'illa delimitada pels carrers Canàries, Navarra i València del barri de la Torreta 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   04/12/2009   Modificació del Pla parcial del sector SMP-4 Vilalba 
    Abrera   Pla director urbanístic   22/04/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'establiment de la Línia Orbital Ferroviària 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Cardedeu   Pla director urbanístic   21/12/2010   Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Vallès Oriental 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    08/09/2011   modificació puntual del Pla general d'ordenació del sector SPR-4 les Hortes i terrenys annexes 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya