Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Vallès Oriental , La Roca del Vallès
  51  expedients - Pàgina  (3  de  3)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació    Tema Sort 
    La Roca del Vallès   Modificació pla parcial urbanístic   13/01/2012   Modificació puntual del Pla parcial del sector SPR-4, les Hortes i terrenys annexes 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    10/09/2012   Modificació puntual del Pla general d'ordenació sobre imprecisions normatives i errors materials 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    13/11/2012   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana consistent en l'adequació al traçat del tren d'alta velocitat 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    23/01/2013   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana sobre imprecisions i modificacions normatives 
    La Roca del Vallès   Pla especial urbanístic   04/02/2013   Pla especial del catàleg del patrimoni arquitectònic i arqueològic 
    La Roca del Vallès   Pla especial urbanístic   20/09/2013   Pla especial urbanístic d'ordenació urbanística i integració paisatgística de l'àmbit on es situa la planta classificadora i dosificadora d'àrids 
    La Roca del Vallès   Conveni urbanístic    12/03/2015   Convenis urbanístics annexos al projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació del polígon industrial de Can Font de la Parera 
    La Roca del Vallès   Pla especial urbanístic   14/07/2015   Pla especial urbanístic al sector de sòl no urbanitzable situat al paratge de Valldoriolf, on hi ha les instal·lacions de la fundació Privada Vallès Oriental 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    03/08/2015   Modificació puntual del Pla general d'ordenació, sector de sòl no urbanitzable, situat al paratge de Valldoriolf, on hi ha les instal·lacions de la Fundació Privada Vallès Oriental 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   23/05/2019   Pla parcial d'ordenació SPM-4 del sector Vilalba 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya