Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Cabanelles
  19  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació    Tema Sort 
    Cabanelles   Normes subsidiàries tipus a i tipus b   24/01/2002   Normes subsidiàries de planejament 
    Cabanelles   Pla especial urbanístic   17/02/2006   Pla especial urbanístic per a la regulació de l'aprofitament de recursos naturals 
    Cabanelles   Pla especial urbanístic   23/02/2006   Pla especial urbanístic d'identificació i regulació de masies i cases rurals 
    Olot   Pla territorial general   20/10/2006   Pla director territorial de l'Empordà 
    Cabanelles   Modificació normes subsidiàries   08/04/2008   modificació núm. 1 de les Normes subsidiàries 
    Cabanelles   Pla especial urbanístic   08/04/2008   Pla especial urbanístic per a l'ordenació d'una planta fotovoltaica al Castell de Biure 
    Cabanelles   Modificació pla especial urbanístic   30/10/2008   modificació núm. 1 del Pla especial urbanístic per a la regulació de l'aprofitament de recursos naturals 
    Serinyà   Pla especial urbanístic   25/02/2010   Pla especial de la línia A 132 kV SE Serinyà - suport T.101 de la línia 132KV SE Figueres - SE Llançà 
    Girona   Pla territorial general   15/10/2010   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines 
    Cabanelles   Modificació normes subsidiàries   12/12/2013   Modificació número 2 de les Normes subsidiàries 
    Cabanelles   Modificació normes subsidiàries   18/02/2015   Modificació núm. 3 de les Normes subsidiàries 
    Cabanelles   Modificació pla especial urbanístic   19/07/2016   Modificació núm. 1 del Pla especial d'identificació i regulació de masies i cases rurals 
    Cabanelles   Modificació normes subsidiàries   26/01/2018   Modificació número 4 de les normes subsidiàries per modificar la normativa per a la implantació de nuclis zoològics en sòl no urbanitzable 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Cabanelles   Pla especial   25/04/2018   Pla especial urbanístic de Can Marquès 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Cabanelles   Modificació normes subsidiàries   21/10/2021   Modificació número 7 de les Normes subsidiàries 
    Cabanelles   Pla especial urbanístic   -   Pla especial urbanístic d'ordenació del Castell de Biure de Queixàs 
    Avinyonet de Puigventós   Pla especial urbanístic   -   Pla especial per la construcció del gasoducte Serinyà-Figueres 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya