Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Vilafant
  64  expedients - Pàgina  (1  de  4)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació    Tema Sort 
    Vilafant   Pla parcial d'ordenació   03/08/1998   Pla parcial d'ordenació subsector I "Samar't" del sector II del PAU CV3 de Les Forques 
    Vilafant   Revisió pla general ordenació urbana municipal    12/07/1999   Revisió-adaptació de Pla general d'ordenació 
    Vilafant   Pla parcial d'ordenació   28/12/1999   Pla parcial d'ordenació subsector II "Fàbrega" del sector II del PAU CV3 de Les Forques 
    Vilafant   Pla parcial d'ordenació   20/06/2000   Pla parcial d'ordenació subsector III "Gironella" del sector II del PAU CV3 de Les Forques 
    Vilafant   Pla especial   19/09/2000   Pla especial d'implantació d'un equipament privat destinat a residència geriàtrica 
    Vilafant   Modificació de pla general d'ordenació    01/03/2002   Modificació de Pla general : diverses modificacions 
    Vilafant   Pla parcial d'ordenació   17/05/2002   Pla parcial d'ordenació : modificació del Pla parcial els Olivars subsector 1 Samar't 
    Vilafant   Pla parcial d'ordenació   17/05/2002   Pla parcial d'ordenació : modificació del Pla parcial els Olivars subsector 2 Fàbrega 
    Vilafant   Pla parcial d'ordenació   17/05/2002   Pla parcial d'ordenació : modificació del Pla parcial els Olivars subsector 3 Gironell 
    Vilafant   Pla parcial d'ordenació   23/09/2003   Pla parcial del sector SUP1, núm. 3 Camps d'en Fita 
    Vilafant   Pla especial urbanístic   10/11/2003   modificació del Pla especial Pont del Príncep a la UA 15 i UA 16 
    Vilafant   Modificació de pla general d'ordenació    07/04/2004   modificació del Pla general als sectors del sòl urbanitzable programat SUP3 10, 11 i 12 d'ús industrial 
    Vilafant   Pla parcial d'ordenació   22/04/2004   Pla parcial del sector SUP3, Indelor - mas d'en Fonso - canal de Rec 
    Vilafant   Pla parcial d'ordenació   16/07/2004   Pla parcial del sector SUP1 núm. 2 Camps d'en Pineda 
    Vilafant   Modificació de pla general d'ordenació    02/11/2004   modificació dels articles 13 i 51 de la normativa del Pla general 
    Vilafant   Pla parcial urbanístic   23/02/2005   Pla parcial del sector Camps d'en Mario 
    Vilafant   Text refós normes urbanístiques planejament general    14/06/2005   Text refós de la normativa del Pla general d'ordenació urbana 
    Vilafant   Pla especial urbanístic   27/01/2006   Pla especial per a la implantació d'un equipament privat destinat a taller ocupacional 
    Olot   Pla territorial general   20/10/2006   Pla director territorial de l'Empordà 
    Vilafant   Pla de millora urbana   31/10/2006   Pla especial de millora urbana de la UA núm. 11 mas Bellmunt 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya