Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Sitges
  72  expedients - Pàgina  (2  de  4)
 
    Municipi Sort   Instrument    Data publicació Sort   Tema Sort 
    Sant Pere de Ribes   Pla especial urbanístic   13/05/2013   Pla especial urbanístic de la instal·lació de tres noves línies subterrànies 25 kV Vertix, Sitges 1 i Sitges 2 des de Sant Pere de Ribes i variant de línies subterrànies 25 kV can Coll, Renfe 1 i Renfe 2 
    Sitges   Pla especial urbanístic   17/11/2014   Modificació del Pla especial urbanístic Fundació Ave Maria 
    Sitges   Pla especial urbanístic   13/04/2018   Pla especial de concreció volumètrica d'un equipament en el cementiri de Les Pruelles 
    Sitges   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   11/03/2002   Modificació del Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l'espai natural del Garraf 
    Sitges   Pla especial   13/02/2001   Pla especial d'adequació i ordenació de l'àrea d'influència del patronat, carrer Sant Bonaventura 
    Sitges   Pla d'ordenació urbanística municipal    24/05/2006   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Alella   Pla director urbanístic   16/06/2005   Pla director urbanístic del sistema costaner 
    L'Ametlla de Mar   Pla director urbanístic   17/02/2006   Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat 
    Abrera   Pla director urbanístic   22/04/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'establiment de la Línia Orbital Ferroviària 
    Sitges   Pla de millora urbana   26/10/2007   Pla de millora urbana de l'illa delimitada pels carrers de Josep Irla, dels Tarongers, de Pere de Garraf i amb el límit del sector del Pla parcial de can Pei 
    Sitges   Pla de millora urbana   19/09/2007   Pla de millora urbana 12 Vallpineda Est 
    Sitges   Pla de millora urbana   -   Pla de millora urbana 5 Porta de les Botigues 
    Sitges   Pla de millora urbana   15/06/2009   Pla de millora urbana 14, la Granja Est 
    Sitges   Pla de millora urbana   29/01/2008   Pla de millora urbana 9, Blanca Suburb 
    Sitges   Pla de millora urbana   09/08/2012   Pla de millora urbana 8 Caleta de Sant Antoni 
    Sitges   Pla de millora urbana   -   Pla de millora urbana d'integració dels usos comercials en el casc antic  
    Sitges   Pla de millora urbana   14/10/2016   Pla de millora urbana 15, dotacions Vallbona  
    Sitges   Pla de millora urbana   13/12/2016   Pla de millora urbana PMU 10, Sota Fondac 
    Sitges   Pla de millora urbana   18/08/2015   Pla de millora urbana en l'àmbit del PAU-19 per a concreció de paràmetres edificatoris a les parcel·les 2 i 3 del PAU-21, Sant Muç 
    Sitges   Modificació pla parcial urbanístic   31/10/2018   Modificació d'errades materials a la Normativa urbanística i a la documentació gràfica del Pla parcial urbanístic 1, La Plana-Santa Barbara-Vallpineda, a la parcel·la 57,1 situada al carrer jacint Picas i Cardó, 2  
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya