Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Sitges
  72  expedients - Pàgina  (4  de  4)
 
    Municipi Sort   Instrument    Data publicació Sort   Tema Sort 
    Sitges   Modificació pla especial urbanístic   24/02/2009   Modificació puntual del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectónic i catàleg en referència a les finques situades a la plaça de l'Ajuntament,13 
    Sitges   Modificació pla de millora urbana   08/08/2016   Modificació puntual del Pla de millora urbana 14, Granja Est, Illa B, finca resultant C 
    Sitges   Modificació pla de millora urbana   29/11/2018   Modificació del Pla de millora urbana 17, usos del centre històric 
    Sitges   Modificació pla de millora urbana   07/11/2018   Modificació del Pla de millora urbana (PMU14), La Granja Est-Illa A, finca resultant A  
    Alella   Modificació del pla director urbanístic   11/05/2007   Modificació puntual del Pla director urbanístic del sistema costaner per a la correcció d'errades materials detectades 
    Barcelona   Modificació de pla general d'ordenació    11/02/1987   MPG I REDACCIÓ P.E. ZONA COSTANERA 
    Sitges   Modificació de les TUC   07/10/2016   Modificació de la Trama urbana consolidada  
    Sitges   Modificació de les TUC   30/01/2019   Modificació de la Delimitació de la trama urbana consolidada 
    Sitges   Conveni urbanístic    30/11/2010   Conveni urbanístic pel desenvolupament dels equipaments públics al nucli de les Botigues de Sitges, Dotacions Vallbona, i l'Addenda al Conveni 
    Sitges   Conveni urbanístic    28/06/2011   Conveni urbanístic per al desenvolupament de la modificació puntual VIII del Pla d'ordenació urbanística municipal amb referència a l'àmbit d'actuacció urbanística situat a la carretera C-246, PK 39,600  
    Sitges   Conveni urbanístic    08/05/2018   Conveni urbanístic entre l'ajuntament de Sitges i la Junta de Compensació del PPU 1, La Plana-Santa Barbara-Vallpineda 
    Sitges   Conveni urbanístic    30/04/2018   Conveni urbanístic per a la urbanització anticipada de la rotonda i e la modificació del traçat del vial d'accés ala urbanització Quint Mar, escola Agnés 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya