Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Vallès Oriental , La Roca del Vallès
  51  expedients - Pàgina  (1  de  3)
 
    Municipi Sort   Instrument    Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    La Roca del Vallès   Pla parcial urbanístic   12/01/2007   Pla parcial del sector SPR-4 les Hortes 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   11/03/1981   P.P. ROCA 2 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   17/03/1982   P.P. LA TORRETA 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   10/07/1996   Pla parcial SPI-3 corresponent al sector de "Can Massaguer" 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   23/05/2019   Pla parcial d'ordenació SPM-4 del sector Vilalba 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   26/01/1994   Pla parcial d'ordenació SPC-1 del sector de Can Jorn 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   02/09/1994   Pla parcial SPM-2 del sector "Els Mayols" 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   21/11/1997   Pla parcial SPR-1, sector sudoest, Can Borrell 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   06/03/2000   Pla parcial del polígon industrial de Vallderiolf 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   24/12/1999   Pla parcial SPR-5, Santa Agnès 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   16/05/2002   Pla parcial del sector SPR-3 Santa Agnès de Malanyanes 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   29/12/2005   segona modificació puntual del Pla parcial del sector SPC-1 can Jorn 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   04/12/2009   Modificació del Pla parcial del sector SMP-4 Vilalba 
    La Roca del Vallès   Pla general d'ordenació urbana   21/06/1991   Pla general d'ordenació 
    La Roca del Vallès   Pla especial urbanístic   04/02/2013   Pla especial del catàleg del patrimoni arquitectònic i arqueològic 
    La Roca del Vallès   Pla especial urbanístic   20/09/2013   Pla especial urbanístic d'ordenació urbanística i integració paisatgística de l'àmbit on es situa la planta classificadora i dosificadora d'àrids 
    La Roca del Vallès   Pla especial urbanístic   14/07/2015   Pla especial urbanístic al sector de sòl no urbanitzable situat al paratge de Valldoriolf, on hi ha les instal·lacions de la fundació Privada Vallès Oriental 
    La Roca del Vallès   Pla especial   23/07/1993   Pla especial d'equipament penitenciari al paratge "Quatre Camins" 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya