Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Sitges
  72  expedients - Pàgina  (3  de  4)
 
    Municipi Sort   Instrument    Data publicació Sort   Tema Sort 
    Sitges   Pla de millora urbana   14/10/2016   Pla de millora urbana 15, dotacions Vallbona  
    Sitges   Pla de millora urbana   13/12/2016   Pla de millora urbana PMU 10, Sota Fondac 
    Sitges   Pla de millora urbana   18/08/2015   Pla de millora urbana en l'àmbit del PAU-19 per a concreció de paràmetres edificatoris a les parcel·les 2 i 3 del PAU-21, Sant Muç 
    Alella   Pla director urbanístic   16/06/2005   Pla director urbanístic del sistema costaner 
    L'Ametlla de Mar   Pla director urbanístic   17/02/2006   Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat 
    Abrera   Pla director urbanístic   22/04/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'establiment de la Línia Orbital Ferroviària 
    Sitges   Pla d'ordenació urbanística municipal    24/05/2006   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Sitges   Pla especial   13/02/2001   Pla especial d'adequació i ordenació de l'àrea d'influència del patronat, carrer Sant Bonaventura 
    Sitges   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   11/03/2002   Modificació del Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l'espai natural del Garraf 
    Sitges   Pla especial urbanístic   23/06/2008   Pla especial urbanístic de Port Ginesta  
    Sitges   Pla especial urbanístic   16/07/2007   Pla especial per a la regulació dels usos del sòl no urbanitzable costaner 2 del Club de Golf Terramar 
    Sitges   Pla especial urbanístic   20/08/2008   Pla especial urbanístic pel desenvolupament de la finca corresponent al Xic Golf, al carrer de Joan Tarrida, 12 
    Sitges   Pla especial urbanístic   27/08/2008   Pla especial urbanístic de la fundació Ave Maria delimitat pel carrer d'Artur Carbonell, el passeig de Vilafranca i el carrer de Salvador Mirabent 
    Sitges   Pla especial urbanístic   21/08/2008   Pla especial d'usos per activitat sanitària-assistencial en la parcel.la M9-3, del Pla parcial la Plana est 
    Sitges   Pla especial urbanístic   25/11/2009   Pla especial urbanístic de la parcel.la D0* situada dins del sector APE 8, Plans d'Aiguadolç 
    Sitges   Pla especial urbanístic   13/09/2010   Pla especial del port d'Aiguadolç 
    Sant Pere de Ribes   Pla especial urbanístic   13/05/2013   Pla especial urbanístic de la instal·lació de tres noves línies subterrànies 25 kV Vertix, Sitges 1 i Sitges 2 des de Sant Pere de Ribes i variant de línies subterrànies 25 kV can Coll, Renfe 1 i Renfe 2 
    Sitges   Pla especial urbanístic   17/11/2014   Modificació del Pla especial urbanístic Fundació Ave Maria 
    Sitges   Pla especial urbanístic   13/04/2018   Pla especial de concreció volumètrica d'un equipament en el cementiri de Les Pruelles 
    Castelldefels   Pla parcial d'ordenació   -   P.P. BANYS DE CASTELLDEFELS 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya