Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Baix Empordà , Castell-Platja d'Aro
  32  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi Sort   Tipologia    Data publicació Sort   Tema Sort 
    Castell-Platja d'Aro   Conveni urbanístic    -   Conveni urbanístic signat entre l'Ajuntament i les societats Tinboy 21 SL i Grendon Enterprises Limited per a la implantació del nou dipòsit d'aigua a la urbanització Mas Nou 
    Castell-Platja d'Aro   Conveni urbanístic    -   Conveni urbanístic signat entre l'Ajuntament i l'entitat Movimiento de los Focolares u Obra de Maria sobre la cessió gratuïta situada a les immediacions de la zona del pessebre 
    Castell-Platja d'Aro   Conveni urbanístic    -   Conveni urbanístic projecte de reparcel.lació PA 15 Suredes-Estanys 
    Castell-Platja d'Aro   Delimitació de la TUC   26/04/2011   Delimitació de la trama urbana consolidada 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació de les TUC   03/08/2016   Modificació de la delimitació de la Trama urbana consolidada 
    Altafulla   Modificació del pla director urbanístic   11/05/2007   Modificació puntual del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) per a la correcció d'errades materials detectades 
    Alella   Modificació del pla director urbanístic   07/10/2014   Modificació del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) i del Pla director urbanístic dels sistemes costaners integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat (PDUSC-2) relativa a la modificació i a la unificació de les normes urbanístiques d'ambdós instruments DU 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació pla ordenació urbanística municipal    04/12/2017   Modificació puntual núm.1 del POUM delimitació línia d'edificació de carreteres en sòl urbà consolidat a l'àmbit PA-08 Mont d'Aro 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació pla ordenació urbanística municipal    22/02/2018   Modificació puntual núm. 2 del POUM regulació dels establiments d'allotjament turístic 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació pla ordenació urbanística municipal    16/01/2018   Modificació puntual núm. 3 del POUM correció de l'amplada del carrer Gironès 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació pla ordenació urbanística municipal    02/01/2018   Modificació puntual núm. 4 del POUM PA32 oest sant pol 2 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació pla ordenació urbanística municipal    07/03/2019   Modificació puntual núm. 6 del POUM article 178 usos clau 7 (Estanys) 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació pla ordenació urbanística municipal    10/03/2021   Modificació núm. 7 del POUM a l'àmbit de l'illa conformada per l'avinguda Cavall Bernat i els carrers Sa Pubiatina i Punta Rocosa 
    Castell-Platja d'Aro   Pla de millora urbana   15/05/2018   Pla de millora urbana PMU 4 - Avinguda Castell d'Aro 
    Castell-Platja d'Aro   Pla de millora urbana   21/12/2020   Pla de millora urbana PMU-1 Plaça Doctor Trueta 
    Altafulla   Pla director urbanístic   16/06/2005   Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) 
    L'Ametlla de Mar   Pla director urbanístic   17/02/2006   Pla director urbanístic del sistema costaner del àmbits integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense Pla parcial aprovat (PDUSC-2) 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Begur   Pla director urbanístic   20/06/2019   Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí 
    Castell-Platja d'Aro   Pla d'ordenació urbanística municipal    31/03/2017   Pla d'ordenació urbanística municipal 
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya