Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Vallès Oriental , La Roca del Vallès
  51  expedients - Pàgina  (3  de  3)
 
    Municipi Sort   Instrument    Data publicació Sort   Tema Sort 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   26/01/1994   Pla parcial d'ordenació SPC-1 del sector de Can Jorn 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   02/09/1994   Pla parcial SPM-2 del sector "Els Mayols" 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   21/11/1997   Pla parcial SPR-1, sector sudoest, Can Borrell 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   06/03/2000   Pla parcial del polígon industrial de Vallderiolf 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   24/12/1999   Pla parcial SPR-5, Santa Agnès 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   16/05/2002   Pla parcial del sector SPR-3 Santa Agnès de Malanyanes 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   29/12/2005   segona modificació puntual del Pla parcial del sector SPC-1 can Jorn 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   04/12/2009   Modificació del Pla parcial del sector SMP-4 Vilalba 
    La Roca del Vallès   Pla parcial urbanístic   12/01/2007   Pla parcial del sector SPR-4 les Hortes 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya