Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Pont de Molins
  20  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Tipologia    Data publicació Sort   Tema Sort 
    Pont de Molins   Conveni urbanístic    -   Conveni urbanístic entre Petrem Distribució SA i l'Ajuntament de Pont de Molins per regular la cessió anticipada de la finca Celler Cooperatiu Ricardell en la tramitació del POUM 
    Pont de Molins   Conveni urbanístic    -   Conveni urbanístic subscrit entre l'Ajuntament i Inmobiliaria Catalana SA per regular i actualitzar les bases de l'ordenació del futur sector de SUD en el nou POUM 
    Pont de Molins   Modificació pla ordenació urbanística municipal    14/06/2019   Modificació puntual del POUM en l'àmbit del SUD i-4 
    Pont de Molins   Modificació pla ordenació urbanística municipal    22/02/2021   Modificació puntual relativa a la disposició transitòria tercera del POUM 
    Pont de Molins   Modificació pla ordenació urbanística municipal    28/07/2021   Modificació d'usos del POUM entre l'antiga carretera i la nova carretera N-II 
    Pont de Molins   Modificació pla parcial urbanístic   06/02/2019   Modificació del Pla parcial urbanístic SUD I-2 Sector industrial cooperativa Ricardell 
    Figueres   Pla director urbanístic   24/11/2010   Pla director urbanístic del sistema urbà de Figueres 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Pont de Molins   Pla d'ordenació urbanística municipal    19/04/2013   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Pont de Molins   Pla especial urbanístic   12/03/2009   Pla especial urbanístic d'ampliació d'hotel rural el Molí 
    Figueres   Pla especial urbanístic   29/04/2015   Pla especial urbanístic de nova línia elèctrica a 25kV Puig de les Basses des del CM66807 a Figueres fins el suport T86-1 de la línia Jonquera/Agullana a Biure per a l'alimentació del polígon les Oliveres a la Jonquera  
    Pont de Molins   Pla especial urbanístic   -   Pla especial de catàleg de masies i cases rurals 
    Pont de Molins   Pla especial urbanístic   16/08/2018   Pla especial urbanístic la Farinera de Sant Lluís 
    Figueres   Pla general d'ordenació urbana   20/05/1983   Pla general d'ordenació de la zona de Figueres 
    Pont de Molins   Pla parcial urbanístic   08/03/2012   Pla parcial urbanístic Calsina Carré 
    Pont de Molins   Pla parcial urbanístic   -   Pla parcial urbanístic del sector industrial SUD I-2 Cooperativa Ricardell 
    Pont de Molins   Pla parcial urbanístic   -   Pla parcial urbanístic del sector industrial Via Augusta (SUD i-I) 
    Olot   Pla territorial general   20/10/2006   Pla director territorial de l'Empordà 
    Girona   Pla territorial general   15/10/2010   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya