Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Manlleu
  46  expedients - Pàgina  (1  de  3)
 
    Municipi    Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Roda de Ter   Pla director urbanístic   29/09/2010   Pla director urbanístic de les colònies del Ter i del Freser 
    Roda de Ter   Modificació pla especial urbanístic   02/05/2016   Modificació del Pla especial urbanístic per la connexió de la xarxa de mitja tensió de la subestació receptora de Vic fins al Polígon Industrial Puig Vell 
    Manlleu   Pla general d'ordenació urbana   07/11/1988   PLA GENERAL D'ORDENACIÓ 
    Manlleu   Modificació de pla general d'ordenació    10/06/1991   MODIF. P.G. EL VERDAGUER I CAL XIC 
    Manlleu   Modificació de pla general d'ordenació    26/06/1992   Modificació del Pla general d'ordenació per al canvi d'ús d'una parcel·la per allotjar la planta potabilitzadora d'aigua 
    Manlleu   Modificació de pla general d'ordenació    29/04/1994   Modif.PGO del límit del sòl urbà de la zona nord-oest per a l'ampliació de l'Institut de batxillerat Antoni Pous Argila 
    Manlleu   Modificació de pla general d'ordenació    20/06/1994   Modificació del Pla general d'ordenació referent als usos de la zona escolar del barri de Gràcia 
    Manlleu   Modificació de pla general d'ordenació    28/12/1994   Modificació puntual del Pla general d'ordenació del sector Can Roqué 
    Manlleu   Modificació de pla general d'ordenació    30/06/1995   Modificació del règim general d'usos del Pla general d'ordenació 
    Manlleu   Modificació de pla general d'ordenació    11/10/1995   Modificació puntual del Pla general d'ordenació a la zona Font de Tarrés 
    Manlleu   Modificació de pla general d'ordenació    22/09/1995   Modificació puntual del Pla general d'ordenació de la zona on està prevista la construcció del cementiri municipal 
    Manlleu   Modificació de pla general d'ordenació    14/01/1998   Modificació puntual del PGO per a la delimitació d'un àmbit de planejament especial a la façana urbana del riu Ter 
    Manlleu   Modificació de pla general d'ordenació    22/05/1998   Modificació puntual del Pla general d'ordenació per a la connexió de la carretera BV-4608 amb l'avinguda de Roma 
    Manlleu   Modificació de pla general d'ordenació    24/11/1998   Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit d'actuació Vilamirosa Nord 
    Manlleu   Modificació de pla general d'ordenació    03/05/2000   Modificació puntual del Pla general d'ordenació al sector industrial el Verdaguer-cal Xic 
    Manlleu   Modificació de pla general d'ordenació    25/07/2001   Modificació puntual del Pla general d'ordenació al sector de la Comella 
    Manlleu   Modificació de pla general d'ordenació    02/05/2002   Mod puntual PGO a l'illa delimitada pels c.Bisbe Aguilar,13 a 19, Osona,1 a 47,i Torrent Borina,entre Osona i Cavalleria 
    Manlleu   Modificació de pla general d'ordenació    09/10/2002   Modificació puntual PGO per qualificar com a sistemes d'equipaments públics un terreny del carrer Ter cantonada Antoni Font i Forgas 
    Manlleu   Modificació de pla general d'ordenació    13/05/2003   modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit de la unitat d'actuació Font de Tarrés 
    Manlleu   Modificació de pla general d'ordenació    27/05/2004   modificació puntual del Pla general d'ordenació per tal de qualificar com a sistema d'equipaments comunitaris dos solars del carrer Enric Delaris, 11-13 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya