Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Sitges
  72  expedients - Pàgina  (1  de  4)
 
    Municipi    Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Sitges   Pla d'ordenació urbanística municipal    24/05/2006   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    30/11/2007   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en l'ŕmbit del Pla de millora urbana 9 Blanca Subur 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    02/12/2008   Modificació puntual II del Pla d'ordenació urbanística municipal , en l'ŕmbit del Pau 16, Garraf oest 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    06/10/2008   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en l'ŕmbit del Pla de millora urbana 13 Mas Alba Ponent 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    19/05/2009   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en referčncia a les dotacions públiques de l'ŕmbit del Parc de can Robert, sector PPU 2 la Plana Est 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    11/02/2009   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en l'ŕmbit de l'APE 8 Plans d'Aiguadolç 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    24/02/2009   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, VII, en referčncia a les finques situades a la plaça de l'Ajuntament, 13 i carrer de Sant Honorat, 28 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    16/05/2011   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, X, equipaments públics dotacions Vallbona 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    08/07/2010   Modificació puntual Pla d'ordenació urbanística municipal, XI, referent a la zona verda entre l'estació del ferrocarril i el carrer Hort Gran  
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    04/02/2013   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal (XII) relativa a la normativa urbanística i les ordenances d'edificació 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    13/09/2016   Modificació puntual XX del Pla d'ordenació urbanística municipal en el sector PPU-6, la Bňvila II 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    22/07/2015   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal XXIII a l'ŕmbit del PAU 16 Garraf Oest 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    15/05/2015   Modificació puntual núm. XXVI del Pla d'ordenació urbanística municipal en referčncia al carrer Ŕngel Guimerŕ, parcel·les núm. 10 a 18 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    16/06/2015   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en referčncia a la línia d'edificació en el marge muntanya del tram de la carretera C-246 entre el PK 20+961 i el PK 21+501 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    12/06/2018   Modificació puntual XXX del Pla d'ordenació urbanística municipal, en referčncia a la línia de limitació de la clau B2 en el camí d'accés a La Pedrera Les Coves, al nucli del Garraf 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    08/06/2016   Modificació puntual XXXV del Pla d'ordenació urbanística municipal en referčncia a l'ajust dels usos admesos a la fitxa reguladora del Pla especial 4, Estació de Servei El Molí 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    05/07/2016   Modificació puntual XXIX del Pla d'ordenació urbanística municipal en referčncia al carrer Bernat de Fonollar, 11 i carrer Sant Joan, 5, 7 i 9 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    23/04/2019   Modificació puntual XXVII del Pla d'ordenació urbanística municipal, relativa a l'ŕmbit del carrer Ferrocarril, 1-3, 5 i 7, de les Botigues 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    28/12/2018   Modificació puntual XLVII del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la regulació de l'ús d'habitatges d'ús turístic 
    Sitges   Pla parcial d'ordenació   20/07/1992   Pla parcial industrial Camí de Mas Alba 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya