Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Manlleu
  66  expedients - Pàgina  (2  de  4)
 
    Municipi    Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Manlleu   Modificació de pla general d'ordenació    11/03/2005   modificació puntual del Pla general d'ordenació per a la delimitació de dos sectors subjectes a desenvolupament per mitjà de sengles plans de millora urbana: PMU 1, sector can Pujadas i PMU 2, sector can Brocato 
    Manlleu   Modificació de pla general d'ordenació    22/10/2004   modificació puntual del Pla general d'ordenació per modificar l'apartat 4.1 de l'article 94.B de les seves normes urbanístiques 
    Manlleu   Modificació de pla general d'ordenació    11/03/2005   modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'illa compresa entre la plaça Fra Bernadí i els carrers Sant Jordi, del Pont, Horta d'en Font i Bisbe Morgades 
    Manlleu   Modificació de pla general d'ordenació    22/11/2005   Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit del sector de Pla de millora urbana la Piara 
    Manlleu   Modificació de pla general d'ordenació    15/03/2006   Modificació puntual del Pla general d'ordenació per a la nova redacció de l'article 58 de les normes urbanístiques 
    Manlleu   Modificació de pla general d'ordenació    15/12/2006   Modificació puntual del Pla general d'ordenació al sector de la plaça Llevant 
    Manlleu   Modificació de pla general d'ordenació    06/03/2007   Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit del barri de l'Erm 
    Manlleu   Modificació de pla general d'ordenació    20/11/2017   Modificació puntual del Pla general d'ordenació al polígon d'actuació Brocato, carrer Rusiñol, 40-42 
    Manlleu   Modificació de pla general d'ordenació    -   Modificació puntual 28 del PGOU pel que fa a l'apartat 4.1 de l'article 94.B 
    Manlleu   Modificació de pla general d'ordenació    02/10/2019   Modificació puntual 30 del pla general d'ordenació urbana al sector del Mas 
    Manlleu   Modificació de pla general d'ordenació    09/07/2019   Modificació puntual 29 del pla general d'ordenació urbana 
    Manlleu   Modificació de pla general d'ordenació    02/10/2018   Modificació Puntual número 31 del PGOU 
    Manlleu   Programa d'actuació urbanística   21/06/1991   P.A.U. EL VERDAGUER I CAL XIC 
    Manlleu   Pla parcial d'ordenació   04/12/1992   Pla parcial el Serrallo 
    Manlleu   Pla parcial d'ordenació   21/06/1991   P.P. EL VERDAGUER I CAL XIC 
    Manlleu   Pla parcial d'ordenació   27/04/1992   Pla parcial d'ordenació Mas Roca 
    Manlleu   Pla parcial d'ordenació   01/12/1995   Modificació del Pla parcial d'ordenació El Verdaguer i Cal Xic a les illes 7, 8 i 10 
    Manlleu   Pla parcial d'ordenació   19/06/1996   Modificació puntual de l'illa núm. 10 del Pla parcial el Verdaguer, Cal Xic 
    Manlleu   Pla parcial d'ordenació   23/06/1999   Modificació del Pla parcial a la parcel·la núm.1 situada c. Eduard Rifà i Anglada, dins polígon ind. Verdaguer-cal Xic 
    Manlleu   Pla parcial d'ordenació   10/05/2000   Modificació puntual del Pla parcial d'ordenació del sector Mas Roca 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya