Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Baix Llobregat , Sant Andreu de la Barca
  79  expedients - Pàgina  (1  de  4)
 
    Municipi    Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Vilafranca del Penedčs   Pla especial urbanístic   09/06/2006   Pla especial d'infraestructures corresponent al projecte anomenat Gasoducte l'Arboç-Planta de Barcelona 
    Sant Andreu de la Barca   Revisió pla general ordenació urbana municipal    09/12/1981   Revisió Pla general d'ordenació 
    Sant Andreu de la Barca   Modificació de pla general d'ordenació    27/07/1983   MODIF. P.G. NN.UU. ZONA 11 INDÚSTRIA 
    Sant Andreu de la Barca   Modificació de pla general d'ordenació    02/05/1990   Modificació puntual del Pla general d'ordenació 
    Sant Andreu de la Barca   Modificació de pla general d'ordenació    17/10/1994   5a Modificació puntual del Pla general d'ordenació 
    Sant Andreu de la Barca   Modificació de pla general d'ordenació    20/09/1993   4a Modificació puntual del Pla general d'ordenació, accés al carrer Esport 
    Sant Andreu de la Barca   Modificació de pla general d'ordenació    07/04/1997   7a Modificació puntual del Pla general d'ordenació 
    Sant Andreu de la Barca   Modificació de pla general d'ordenació    09/09/1998   8a Modificació puntual del Pla general d'ordenació 
    Sant Andreu de la Barca   Modificació de pla general d'ordenació    01/07/1999   10a Modificació puntual del Pla general d'ordenació 
    Sant Andreu de la Barca   Modificació de pla general d'ordenació    23/05/2001   12a Modificació puntual del Pla general d'ordenació 
    Sant Andreu de la Barca   Modificació de pla general d'ordenació    26/08/2005   14a Modificació puntual del Pla general d'ordenació 
    Sant Andreu de la Barca   Modificació de pla general d'ordenació    12/04/2002   13a Modificació puntual del Pla general d'ordenació 
    Sant Andreu de la Barca   Modificació de pla general d'ordenació    24/04/2002   15a Modificació puntual del Pla general d'ordenació en un ŕmbit discontinu delimitat pels sectors Can Canals, Can Salvi i el carrer Anoia 
    Sant Andreu de la Barca   Modificació de pla general d'ordenació    03/05/2002   17a Modificació del Pla general d'ordenació, antiga N-II 
    Sant Andreu de la Barca   Modificació de pla general d'ordenació    05/08/2004   18a Modificació puntual del Pla general d'ordenació, sector 22, can Sunyer 
    Sant Andreu de la Barca   Modificació de pla general d'ordenació    19/12/2003   19a Modificació puntual del Pla general d'ordenació 
    Sant Andreu de la Barca   Modificació de pla general d'ordenació    02/02/2007   9a Modificació puntual del Pla general d'ordenació, cobertura del ferrocarril  
    Sant Andreu de la Barca   Modificació de pla general d'ordenació    15/12/2006   20a Modificació puntual del Pla general d'ordenació en l'ŕmbit del cementiri 
    Sant Andreu de la Barca   Modificació de pla general d'ordenació    02/02/2007   21a Modificació puntual del Pla general d'ordenació per a la implantació del Teatre Municipal i l'ordenació del subsňl 
    Sant Andreu de la Barca   Modificació de pla general d'ordenació    02/02/2007   Modificació puntual del Pla general al sector de Vall Palau  
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya