Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Maresme , Tiana
  72  expedients - Pàgina  (4  de  4)
 
    Municipi    Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Badalona   Pla director urbanístic   19/07/1976   Pla general metropolità 
    Badalona   Modificació de pla general d'ordenació    22/04/1983   Modificació del Pla general metropolità derivada del Pla especial de Sanejament metropolità a l'objecte de les reserves de terrenys per a les instal·lacions tècniques 
    Badalona   Modificació de pla general d'ordenació    05/12/1988   Modificació del Pla general metropolità de determinats articles de les Normes urbanísitques 
    Badalona   Modificació de pla general d'ordenació    03/10/1988   Modificació de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità referent a l'ús industrial regulat a l'article 129 
    Badalona   Modificació de pla general d'ordenació    06/04/1987   Transcripció a escala 1:2000 de les determinacions de les zonificacions del Pla general metropolità 
    Badalona   Revisió programa actuació pla general   20/03/1989   Revisió del Programa d'actuació urbanística per al quadrienni 1988-1992 
    Badalona   Pla parcial d'ordenació   03/03/1970   P.P. SECTOR MAS RAM (Bd-Ti) 
    Badalona   Pla especial   03/02/1982   Pla especial d'eliminació de residus sòlids urbans a l'àmbit de la Corporació Metropolitana de Barcelona 
    Badalona   Pla especial   -   Pla especial de Sanejament metropolità 
    Badalona   Pla especial   13/11/1987   Pla especial viari del II Cinturó de ronda al tram de l'avinguda Meridiana - Autopista A-19 (B-SCG-Bd-Ti-Mg) 
    Alella   Pla especial urbanístic   14/05/2014   Pla especial de protecció del medi rural per a la implantació d'un celler en sòl no urbanitzable 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya