Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Vallès Oriental , La Roca del Vallès
  51  expedients - Pàgina  (1  de  3)
 
    Municipi    Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    La Roca del Vallès   Pla general d'ordenació urbana   21/06/1991   Pla general d'ordenació 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    01/10/1993   Modificació del Pla general d'ordenació del sector Sud de Can Borrell 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    30/11/1994   Modificació puntual del Pla general d'ordenació corresponent a les alineacions dels carrers Reixac i Transversal 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    25/06/1997   Modificació puntual del Pla general d'ordenació 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    09/09/1998   Modificació puntual PGO anomenada Pas de l'equipament esportiu de can Font de la Parera a equipament vari c. Indústria 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    07/03/2002   Modificació puntual del PGO del sector SPR-3, Santa Agnès de Malanyanes 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    29/08/2003   Modificació puntual del Pla general d'ordenació àmbit unitats d'actuació 13, 14 i 15 de Santa Agnès de Malanyanes 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    05/08/2004   modificació puntual del Pla general d'ordenació del sector can Font de la Parera 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    28/06/2004   modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit del Centre Penitenciari de Quatre Camins 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    08/09/2011   modificació puntual del Pla general d'ordenació del sector SPR-4 les Hortes i terrenys annexes 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    30/07/2007   Modificació puntual del Pla general d'ordenació relatiu als sistemes d'equipaments públics i inclusió dels sistemes d'habitatges dotacionals públics 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    09/11/2007   Modificació puntual del Pla general d'ordenació en l'àmbit de la clau 7a  
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    23/01/2009   Modificació puntual del Pla general d'ordenació en l'àmbit de la UA-14, el Molí 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    30/10/2009   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de l'illa delimitada pels carrers Canàries, Navarra i València del barri de la Torreta 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    10/09/2012   Modificació puntual del Pla general d'ordenació sobre imprecisions normatives i errors materials 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    13/11/2012   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana consistent en l'adequació al traçat del tren d'alta velocitat 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    23/01/2013   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana sobre imprecisions i modificacions normatives 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    03/08/2015   Modificació puntual del Pla general d'ordenació, sector de sòl no urbanitzable, situat al paratge de Valldoriolf, on hi ha les instal·lacions de la Fundació Privada Vallès Oriental 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   11/03/1981   P.P. ROCA 2 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   17/03/1982   P.P. LA TORRETA 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya