Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Roquetes
  39  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi    Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Tortosa   Pla territorial general   19/08/2010   Pla territorial de les Terres de l'Ebre  
    Roquetes   Revisió pla general ordenació urbana municipal    07/11/2003   Revisió del Pla general d'ordenació 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    13/05/2004   correcció d'errada material detectada en el PGOU referent a l'omissió de la Unitat d'Actuació 15.1, existent en el Planejament anterior, i no grafiada en la revisió del PGOU (pendent d'urbanitzar), 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    22/07/2005   modificació puntual del PGOU, sòl urbanitzable delimitat, sector A, 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    16/11/2005   correcció d'errada material del PGOU, relatiu a una part de la mançana que hi ha entre el carrer Mangrane i Sant Antoni i que dona front al carrer Major quant a l'edificabilitat permesa que hauria de ser planta baixa més quatre plantes i no planta baixa més tres, 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    17/03/2006   modificació puntual del PGOU relativa a l'ús comercial en l'àmbit del Pla de l'Estació, 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    15/03/2006   modificació puntual del PGOU relativa al Subsector D2.1 dins de l'àmbit del polígon de la Ravaleta, 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    -   modificació puntual del PGOU relativa a la unitat d'actuació 3.4 del casc urbà de la població, 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    -   modificació puntual del PGOU, relativa a l'ajust de l'ample d'un tram de la via que va entre els nuclis urbans de Roquetes i Jesús, 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    17/01/2008   correcció d'una errada material en el Pla general d'ordenació urbana, referent a la delimitació de la vialitat en sòl urbà, al carrer de la Cinta, 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    12/02/2008   modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana del carrer E entre les unitats d'actuació 14.1, 14.2 i Sector 1, 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    17/01/2008   Correcció d'errada material del Pla general d'ordenació urbana, referent a adequar la normativa del Pla parcial del subsector D2.1 a les determinacions del Pla parcial "Antic Hort d'en gas" 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    16/04/2008   modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana, referent al subsector D2.1 dins de l'àmbit del polígon de l'Antic Hort d'en Gas,  
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    21/01/2010   Modificació del Pla general d'ordenació urbana, referent al Sector O 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    07/04/2009   modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana del Sector B, 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    14/03/2011   Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana referent a les tanques de la urbanització Pilans, article 136.2  
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    27/01/2012   Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana referent a la modificació dels usos a la zona d'equipament clau E i Ea, 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    01/07/2011   Modificació del Pla General d'Ordenació Urbana en l'àmbit del polígon industrial "la Ravaleta" i Subsector D.2 (UA 14.1) 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    21/03/2013   Modificació del Pla general d'ordenació urbana referent a l'ample dels camins municipals, 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    21/03/2013   Modificació del Pla general d'ordenació urbana al sector els Pilans, 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya