Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Sant Fruitós de Bages
  58  expedients - Pàgina  (3  de  3)
 
    Municipi    Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Sant Fruitós de Bages   Pla parcial d'ordenació   27/06/2003   Pla parcial d'ordenació del sector industrial El Grau 
    Sant Fruitós de Bages   Pla parcial d'ordenació   15/07/2004   Pla parcial d'ordenació del sector industrial Sant Isidre III, clau 9b 
    Sant Fruitós de Bages   Pla parcial d'ordenació   26/01/2005   Pla parcial d'ordenació del sector residencial est (clau 8a) 
    Sant Fruitós de Bages   Pla parcial urbanístic   11/11/2005   pla parcial del sector S.U.D. Sant Benet 
    Sant Fruitós de Bages   Pla parcial urbanístic   01/06/2007   Pla parcial urbanístic del sector industrial discontinu carretera de Berga I, clau 9c, subsector 2 
    Sant Fruitós de Bages   Pla parcial urbanístic   11/04/2008   Pla parcial urbanístic en sòl urbanitzable delimitat del sector el Puig 
    Sant Fruitós de Bages   Pla parcial de delimitació   01/06/2007   Pla parcial de delimitació del sector industrial de la carretera de Berga II, clau 11c 
    Sant Fruitós de Bages   Pla especial   09/10/2002   Pla especial de reforma interior de la UA-18, la Serreta II 
    Sant Fruitós de Bages   Pla especial   24/10/2003   pla especial del centre cívic les Brucardes 
    Sant Fruitós de Bages   Pla especial   02/03/2004   pla especial per a la conservació del patrimoni històric i la definició d'usos de Sant Benet de Bages 
    Sant Fruitós de Bages   Pla especial urbanístic   20/11/2006   Pla especial carrer Sallent-PE 2 
    Sant Fruitós de Bages   Pla especial urbanístic   10/09/2013   Pla especial del catàleg de masies i cases rurals 
    Sant Fruitós de Bages   Modificació pla especial urbanístic   23/06/2015   Modificació puntual del Pla especial de reforma interior UA-18, la Serreta II, polígon A 
    Sant Fruitós de Bages   Conveni urbanístic    23/10/2015   Conveni urbanístic sobre les actuacions necessàries per a la recepció dels sectors que integren el PI Santa Anna 
    Sant Fruitós de Bages   Delimitació de la TUC   02/08/2011   Delimitació de la trama urbana consolidada 
    Manresa   Pla director urbanístic   07/12/2006   Pla director urbanístic del Pla del Bages 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Artesa de Lleida   Pla director urbanístic   27/01/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'eix transversal ferroviari 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya