Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Castellví de Rosanes
  26  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi    Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Abrera   Pla director urbanístic   22/04/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'establiment de la Línia Orbital Ferroviària 
    Artesa de Lleida   Pla director urbanístic   27/01/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'eix transversal ferroviari 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Castellví de Rosanes   Revisió pla general ordenació urbana municipal    26/09/1984   REVISIÓ PLA GENERAL D'ORDENACIÓ I MODIF. PUNTUALS P.G. 
    Castellví de Rosanes   Modificació de pla general d'ordenació    17/10/1990   modificació puntual del Pla general d'ordenació 
    Castellví de Rosanes   Modificació de pla general d'ordenació    03/12/2001   Modificació puntual del PGO per al canvi d'ús del carrer Cadí 1 
    Castellví de Rosanes   Modificació de pla general d'ordenació    30/05/2003   Modificació puntual del Pla general d'ordenació per al canvi d'ús del carrer Sant Llorenç de Morunys, 8 i 12 
    Castellví de Rosanes   Modificació de pla general d'ordenació    20/11/2003   modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit de les unitats d'actuació UA-2 i UA-3 del nucli urbà 
    Castellví de Rosanes   Modificació de pla general d'ordenació    19/10/2004   modificació puntual i correcció d'errades del Pla general d'ordenació als àmbits del Taió i can Sunyer 
    Castellví de Rosanes   Modificació de pla general d'ordenació    04/11/2005   modificació puntual del Pla general d'ordenació per modificar d'ús que permeti la implantació d'un CEIP  
    Castellví de Rosanes   Modificació de pla general d'ordenació    15/12/2006   modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana en l'àmbit del carrer de la Font, 12-20 
    Castellví de Rosanes   Modificació de pla general d'ordenació    04/11/2005   modificació puntual del Pla general d'ordenació del polígon de remodelació del carrer Sant Antoni cantonada amb el carrer de la Parra 
    Castellví de Rosanes   Modificació de pla general d'ordenació    22/04/2009   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana en l'àmbit del carrer de les Escoles per modificació d'ús per implantació d'un CEIP 
    Castellví de Rosanes   Modificació de pla general d'ordenació    29/05/2012   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de l'article 229 
    Castellví de Rosanes   Modificació de pla general d'ordenació    12/02/2014   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana en l'àmbit de ca n'Abat i polígon industrial Rosanes 
    Castellví de Rosanes   Modificació de pla general d'ordenació    07/05/2014   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana a l'àmbit de Valldaina 
    Castellví de Rosanes   Modificació de pla general d'ordenació    25/02/2015   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbanística a l'àmbit de can Sunyer 
    Castellví de Rosanes   Text refós normes urbanístiques planejament general    17/10/2005   text refós de les normes urbanístiques del planejament general 
    Castellví de Rosanes   Pla parcial d'ordenació   05/12/1988   P.P. POLÍGON INDUSTRIAL ROSANES 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya