Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Puig-reig
  35  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi    Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Avià   Pla director urbanístic   03/08/2007   Pla director urbanístic de les colònies del Llobregat 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Puig-reig   Revisió pla general ordenació urbana municipal    18/07/1988   Revisió del Pla general d'ordenació 
    Puig-reig   Modificació de pla general d'ordenació    11/06/1990   MODIF. P.G. SECTOR CAN VIDAL 
    Puig-reig   Modificació de pla general d'ordenació    27/01/1993   Modificació puntual del Pla general d'ordenació als terrenys del Pla parcial PP8 
    Puig-reig   Modificació de pla general d'ordenació    01/10/1993   Modificació del Pla general d'ordenació a l'àmbit del PP8 
    Puig-reig   Modificació de pla general d'ordenació    11/05/1994   Modificació del Pla general d'ordenació referent al canvi de sistema d'actuació dels PP4, PP5 i PP6 
    Puig-reig   Modificació de pla general d'ordenació    16/11/1994   Modificació del Pla general d'ordenació referent a la delimitació de la UA-3 al sector de l'Ametlla de Merola 
    Puig-reig   Modificació de pla general d'ordenació    20/04/2000   Mod.PGO àrees PA-3 (cal Mata),camp futbol i PAU-6,residència St Josep i casa J.Prat,colònia Prat,c/Bonavista i col.Pons 
    Puig-reig   Modificació de pla general d'ordenació    18/05/2000   Modificació puntual del Pla general d'ordenació a la zona de la depuradora (àrea de serveis tècnics de la Cortada) 
    Puig-reig   Modificació de pla general d'ordenació    12/07/2001   Modificació puntual del Pla general d'ordenació referent a un pas al carrer Jacint Verdaguer 
    Puig-reig   Modificació de pla general d'ordenació    28/08/2003   modificació puntual del Pla general d'ordenació del sector PP5 per al canvi de situació de les zones de verd públic i d'equipaments 
    Puig-reig   Modificació de pla general d'ordenació    09/07/2003   modificació puntual del Pla general d'ordenació al sector de cal Riera, consistent en la delimitació i ordenació de la UA-15, ordenació i adaptació dels límits nord-oest de la UA-3, reglamentació de la zona industrial històrica 
    Puig-reig   Modificació de pla general d'ordenació    01/11/2003   modificació puntual del Pla general d'ordenació al sector el Saltet 
    Puig-reig   Modificació de pla general d'ordenació    04/03/2005   modificació puntual del Pla general d'ordenació zona d'equipaments comunitaris clau E i complementació de la normativa urbanística sobre determinació d'alçades aplicables a les zones d'edificació segons alineació a vial 
    Puig-reig   Modificació de pla general d'ordenació    04/03/2005   modificació puntual del Pla general d'ordenació, norma urbanística de les zones de sòl residencial clau R3, cases en línia que regula l'ús d'habitatge 
    Puig-reig   Modificació de pla general d'ordenació    13/02/2006   modificació puntual del Pla general d'ordenació al sector el Saltet 
    Puig-reig   Modificació de pla general d'ordenació    06/07/2006   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana zonificació de l'illa passeig de la Via, passeig de la Riera, carrer de Tarragona, carrer de Sant Jordi i delimitació de la Unitat d'actuació 16 
    Puig-reig   Modificació de pla general d'ordenació    09/12/2011   Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit del sòl no urbanitzable de la Serradora Boix 
    Puig-reig   Text refós normes urbanístiques planejament general    04/01/2006   Text refós de les normes urbanístiques del planejament general 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya