Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Sant Joan Despí
  148  expedients - Pàgina  (1  de  8)
 
    Municipi    Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Abrera   Pla director urbanístic   30/06/2009   Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Baix Llobregat 
    Badalona   Pla director urbanístic   19/07/1976   Pla general metropolità 
    Badalona   Modificació de pla general d'ordenació    22/04/1983   Modificació del Pla general metropolità derivada del Pla especial de Sanejament metropolità a l'objecte de les reserves de terrenys per a les instal·lacions tècniques 
    Badalona   Modificació de pla general d'ordenació    06/04/1987   Transcripció a escala 1:2000 de les determinacions de les zonificacions del Pla general metropolità 
    Badalona   Pla especial   03/02/1982   P.E. ELIMINACIÓ RESIDUS SÒLIDS URBANS A L'ÀMBIT CMB 
    Badalona   Pla especial   -   Pla especial de Sanejament metropolità 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Barcelona   Modificació de pla general d'ordenació    05/12/1988   MPG DETERMINATS ARTICLES NN.UU. 
    Barcelona   Modificació de pla general d'ordenació    03/10/1988   MPG ARTICLE 129 NN.UU. 
    Barcelona   Revisió programa actuació pla general   20/03/1989   REVISIÓ PAU QUADRIENNI 1988-1992 
    Castelldefels   Modificació de pla general d'ordenació    18/09/2015   Modificació puntual del Pla general metropolità a l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat 
    Castelldefels   Pla especial urbanístic   10/09/2004   Pla especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat 
    Castelldefels   Modificació pla especial urbanístic   18/09/2015   Revisió del Pla especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat 
    Castelldefels   Modificació pla especial urbanístic   13/02/2020   Modificació de l'article 29 de les Normes urbanístiques del Pla especial de protecció i millora del Parc agrari del Baix Llobregat 
    Cornellà de Llobregat   Modificació de pla general d'ordenació    15/01/2010   Modificació puntual del Pla general metropolità en el sector Suris-Fontsanta-ITV 
    L'Hospitalet de Llobregat   Pla especial   28/09/1998   Pla especial reserva urbana establiment xarxa ferroviària gran velocitat a les comarques del Vallès i Baix Llobregat 
    Sant Boi de Llobregat   Modificació de pla general d'ordenació    13/11/2014   Modificació del Pla general metropolità a l'entorn de la carretera BV-2002 en el tram comprès entre el límit del terme de Sant Boi de Llobregat i Santa Coloma de Cervelló i la nova rotonda de l'avinguda Marià Girona 
    Sant Joan Despí   Modificació de pla general d'ordenació    23/07/1982   MPG PERÍMETRE SECTOR S.U.P. ÀMBIT P.P. TORREBLANCA (SJn-SJt) 
    Sant Joan Despí   Modificació de pla general d'ordenació    08/02/1984   Modificació del Pla general metropolità en el sector Sant Joan Despí-Sant Just Desvern 
v.3.1.1 © 2011 Generalitat de Catalunya