Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Sitges
  71  expedients - Pàgina  (1  de  4)
 
    Municipi    Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Abrera   Pla director urbanístic   22/04/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'establiment de la Línia Orbital Ferroviària 
    Alella   Pla director urbanístic   16/06/2005   Pla director urbanístic del sistema costaner 
    Alella   Modificació del pla director urbanístic   11/05/2007   Modificació puntual del Pla director urbanístic del sistema costaner per a la correcció d'errades materials detectades 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Barcelona   Modificació de pla general d'ordenació    11/02/1987   MPG I REDACCIÓ P.E. ZONA COSTANERA 
    Castelldefels   Pla parcial d'ordenació   -   P.P. BANYS DE CASTELLDEFELS 
    L'Ametlla de Mar   Pla director urbanístic   17/02/2006   Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat 
    Sant Pere de Ribes   Pla especial urbanístic   13/05/2013   Pla especial urbanístic de la instal·lació de tres noves línies subterrànies 25 kV Vertix, Sitges 1 i Sitges 2 des de Sant Pere de Ribes i variant de línies subterrànies 25 kV can Coll, Renfe 1 i Renfe 2 
    Sitges   Pla d'ordenació urbanística municipal    24/05/2006   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    30/11/2007   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del Pla de millora urbana 9 Blanca Subur 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    02/12/2008   Modificació puntual II del Pla d'ordenació urbanística municipal , en l'àmbit del Pau 16, Garraf oest 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    06/10/2008   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del Pla de millora urbana 13 Mas Alba Ponent 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    19/05/2009   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en referència a les dotacions públiques de l'àmbit del Parc de can Robert, sector PPU 2 la Plana Est 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    11/02/2009   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit de l'APE 8 Plans d'Aiguadolç 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    24/02/2009   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, VII, en referència a les finques situades a la plaça de l'Ajuntament, 13 i carrer de Sant Honorat, 28 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    16/05/2011   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, X, equipaments públics dotacions Vallbona 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    08/07/2010   Modificació puntual Pla d'ordenació urbanística municipal, XI, referent a la zona verda entre l'estació del ferrocarril i el carrer Hort Gran  
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    04/02/2013   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal (XII) relativa a la normativa urbanística i les ordenances d'edificació 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    13/09/2016   Modificació puntual XX del Pla d'ordenació urbanística municipal en el sector PPU-6, la Bòvila II 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya