Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Sitges
  72  expedients - Pàgina  (2  de  4)
 
    Municipi    Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    22/07/2015   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal XXIII a l'ŕmbit del PAU 16 Garraf Oest 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    15/05/2015   Modificació puntual núm. XXVI del Pla d'ordenació urbanística municipal en referčncia al carrer Ŕngel Guimerŕ, parcel·les núm. 10 a 18 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    16/06/2015   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en referčncia a la línia d'edificació en el marge muntanya del tram de la carretera C-246 entre el PK 20+961 i el PK 21+501 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    12/06/2018   Modificació puntual XXX del Pla d'ordenació urbanística municipal, en referčncia a la línia de limitació de la clau B2 en el camí d'accés a La Pedrera Les Coves, al nucli del Garraf 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    08/06/2016   Modificació puntual XXXV del Pla d'ordenació urbanística municipal en referčncia a l'ajust dels usos admesos a la fitxa reguladora del Pla especial 4, Estació de Servei El Molí 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    05/07/2016   Modificació puntual XXIX del Pla d'ordenació urbanística municipal en referčncia al carrer Bernat de Fonollar, 11 i carrer Sant Joan, 5, 7 i 9 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    23/04/2019   Modificació puntual XXVII del Pla d'ordenació urbanística municipal, relativa a l'ŕmbit del carrer Ferrocarril, 1-3, 5 i 7, de les Botigues 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    28/12/2018   Modificació puntual XLVII del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la regulació de l'ús d'habitatges d'ús turístic 
    Sitges   Pla parcial d'ordenació   20/07/1992   Pla parcial industrial Camí de Mas Alba 
    Sitges   Pla parcial d'ordenació   02/07/1993   Pla parcial d'ordenació Can Pei 
    Sitges   Pla parcial d'ordenació   14/02/2002   Pla parcial Camí de Ca l'Antoniet 
    Sitges   Pla parcial d'ordenació   31/01/2002   Pla parcial la Plana Est 
    Sitges   Pla parcial d'ordenació   14/11/2005   modificació del Pla parcial de la Plana Est 
    Sitges   Pla parcial d'ordenació   01/01/2007   Modificació puntual del Pla parcial camí de ca l'Antoniet 
    Sitges   Pla parcial urbanístic   25/06/2007   Pla parcial urbanístic 10 Baixador de Terramar 
    Sitges   Pla parcial urbanístic   30/07/2007   Modificació puntual del Text Refós del Pla parcial de la Plana Est 
    Sitges   Pla parcial urbanístic   17/09/2009   Pla parcial urbanístic 1 la Plana - Santa Bŕrbara - Vallpineda 
    Sitges   Pla parcial urbanístic   07/03/2017   Pla parcial número 6, la Bňbila II 
    Sitges   Modificació pla parcial urbanístic   31/10/2018   Modificació d'errades materials a la Normativa urbanística i a la documentació grŕfica del Pla parcial urbanístic 1, La Plana-Santa Barbara-Vallpineda, a la parcel·la 57,1 situada al carrer jacint Picas i Cardó, 2  
    Sitges   Modificació pla parcial urbanístic   11/10/2019   Modificació puntual del Pla parcial urbanístic PPU 1 La Plana-Santa Bŕrbara-Vallpineda a l'entorn de l'ermita de Santa Bŕrbara 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya