Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Sitges
  72  expedients - Pàgina  (3  de  4)
 
    Municipi    Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Sitges   Pla especial   13/02/2001   Pla especial d'adequació i ordenació de l'àrea d'influència del patronat, carrer Sant Bonaventura 
    Sitges   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   11/03/2002   Modificació del Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l'espai natural del Garraf 
    Sitges   Pla especial urbanístic   23/06/2008   Pla especial urbanístic de Port Ginesta  
    Sitges   Pla especial urbanístic   16/07/2007   Pla especial per a la regulació dels usos del sòl no urbanitzable costaner 2 del Club de Golf Terramar 
    Sitges   Pla especial urbanístic   20/08/2008   Pla especial urbanístic pel desenvolupament de la finca corresponent al Xic Golf, al carrer de Joan Tarrida, 12 
    Sitges   Pla especial urbanístic   27/08/2008   Pla especial urbanístic de la fundació Ave Maria delimitat pel carrer d'Artur Carbonell, el passeig de Vilafranca i el carrer de Salvador Mirabent 
    Sitges   Pla especial urbanístic   21/08/2008   Pla especial d'usos per activitat sanitària-assistencial en la parcel.la M9-3, del Pla parcial la Plana est 
    Sitges   Pla especial urbanístic   25/11/2009   Pla especial urbanístic de la parcel.la D0* situada dins del sector APE 8, Plans d'Aiguadolç 
    Sitges   Pla especial urbanístic   13/09/2010   Pla especial del port d'Aiguadolç 
    Sitges   Pla especial urbanístic   17/11/2014   Modificació del Pla especial urbanístic Fundació Ave Maria 
    Sitges   Pla especial urbanístic   13/04/2018   Pla especial de concreció volumètrica d'un equipament en el cementiri de Les Pruelles 
    Sitges   Modificació pla especial urbanístic   28/01/2008   Modificació puntual del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i catàleg, relativa a la finca del carrer Pau Barrabeig, 15 
    Sitges   Modificació pla especial urbanístic   24/02/2009   Modificació puntual del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectónic i catàleg en referència a les finques situades a la plaça de l'Ajuntament,13 
    Sitges   Pla de millora urbana   26/10/2007   Pla de millora urbana de l'illa delimitada pels carrers de Josep Irla, dels Tarongers, de Pere de Garraf i amb el límit del sector del Pla parcial de can Pei 
    Sitges   Pla de millora urbana   19/09/2007   Pla de millora urbana 12 Vallpineda Est 
    Sitges   Pla de millora urbana   -   Pla de millora urbana 5 Porta de les Botigues 
    Sitges   Pla de millora urbana   15/06/2009   Pla de millora urbana 14, la Granja Est 
    Sitges   Pla de millora urbana   29/01/2008   Pla de millora urbana 9, Blanca Suburb 
    Sitges   Pla de millora urbana   09/08/2012   Pla de millora urbana 8 Caleta de Sant Antoni 
    Sitges   Pla de millora urbana   -   Pla de millora urbana d'integració dels usos comercials en el casc antic  
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya