Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Baix Empordŕ , Castell-Platja d'Aro
  62  expedients - Pàgina  (1  de  4)
 
    Municipi    Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Alella   Pla director urbanístic   16/06/2005   Pla director urbanístic del sistema costaner 
    Alella   Modificació del pla director urbanístic   11/05/2007   Modificació puntual del Pla director urbanístic del sistema costaner per a la correcció d'errades materials detectades 
    Castell-Platja d'Aro   Pla general d'ordenació urbana   03/06/1991   Pla general d'ordenació del municipi 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació de pla general d'ordenació    17/05/1993   Modificació de Pla general d'un terreny situat al puig del Mas Nou per la instal·lació d'una torre de comunicacions 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació de pla general d'ordenació    11/05/1998   Modificació de Pla general : diverses modificacions puntuals 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació de pla general d'ordenació    01/12/1999   Modificació de Pla general relativa a l'article 32 de l'annex Normatiu I 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació de pla general d'ordenació    08/06/1999   Modificació de Pla general per incorporar al sistema viari el carreró existent entre l'avinguda Castell d'Aro i la travessera Ginebra 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació de pla general d'ordenació    02/12/1999   Modificació de Pla general relativa a l'article 58 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació de pla general d'ordenació    03/11/2000   Modificació de Pla general del sector els Estanys 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació de pla general d'ordenació    20/07/2000   Modificació de Pla general del sector UU.8 Sant Pol-S'Agaró 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació de pla general d'ordenació    20/07/2000   Modificació de Pla general del Pla parcial Torrebosca, subsector 2 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació de pla general d'ordenació    19/09/2000   Modificació de Pla general en la parcel·la compresa entre el passeig Marítim, carrer Lleida i avinguda Reina Fabiola 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació de pla general d'ordenació    25/07/2000   Modificació de Pla general relativa a l'apartat 4.6 de l'article 63 de la normativa 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació de pla general d'ordenació    18/01/2001   Modificació de Pla general d'un tram del carrer de la Pineda de la urbanització s'Agaró 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació de pla general d'ordenació    22/02/2001   Modificació de Pla general a la parcel·la compresa entre el passeig Marítim i el carrer nostra senyora del Carme, 25 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació de pla general d'ordenació    04/05/2001   Modificació de Pla general de la UU les Suredes 5 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació de pla general d'ordenació    22/02/2001   Modificació de Pla general de l'article 62 punt 3.2 de la normativa urbanística 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació de pla general d'ordenació    01/03/2002   Modificació de Pla general de l'article 57 de la normativa urbanística 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació de pla general d'ordenació    14/02/2003   Modificació de Pla general per a l'obertura d'un vial entre el carrer Volta sa Conca i la zona verda de la UA/S18 
    Castell-Platja d'Aro   Modificació de pla general d'ordenació    05/06/2001   Modificació de Pla general : correcció d'errada material de la delimitació de la UA/T8 en el llindar nord-est 
© 2011 Generalitat de Catalunya