Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Maresme , Tiana
  72  expedients - Pàgina  (4  de  4)
 
    Municipi    Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Tiana   Pla especial   01/03/1996   Pla especial de desenvolupament de la zona 8a i modificació d'ús de la finca anomenada Can Peitx 
    Tiana   Pla especial   11/05/1998   Pla especial per a la intervenció en sòl privat d'interès tradicional a la finca de Can Cirera 
    Tiana   Pla especial   03/04/2001   Pla especial d'ajust de límits, transcripció de la planimetria del Pla general metropolità al document de parcel·lació a la finca Can Orella 
    Tiana   Pla especial   14/10/2003   Pla especial de noves edificacions en sòl urbà a la finca can Jordana 
    Tiana   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   29/04/1961   P.E. MODIF. ALINEACIONS AV. ISAAC ALBÉNIZ...C/ BISBE CATALÀ, EDITH LLAURADÓ... 
    Tiana   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   25/11/2002   Pla especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic i ambiental 
    Tiana   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   24/05/2002   Pla especial de protecció i millora del sector sud de la serralada de Marina 
    Tiana   Pla especial urbanístic   10/07/2008   Pla especial integral de la masia de Can Guinart 
    Tiana   Pla especial urbanístic   15/06/2007   Pla especial integral de la masia de Cals Frares 
    Tiana   Pla especial urbanístic   02/10/2009   Pla especial urbanístic del sector delimitat per la plaça de la Vila, el carrer de Lola Anglada, can Baratau i el carrer de la Verge del Pilar 
    Tiana   Pla especial urbanístic   10/04/2013   Pla especial de reforma i canvi d'ús a la masia de Can Guinart 
    Tiana   Modificació pla especial urbanístic   13/06/2012   Modificació del Pla especial de desenvolupament de la zona 8a de la finca Can Peitx 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya