Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Vallès Oriental , La Roca del Vallès
  51  expedients - Pàgina  (2  de  3)
 
    Municipi    Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    23/01/2013   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana sobre imprecisions i modificacions normatives 
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    03/08/2015   Modificació puntual del Pla general d'ordenació, sector de sòl no urbanitzable, situat al paratge de Valldoriolf, on hi ha les instal·lacions de la Fundació Privada Vallès Oriental 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   11/03/1981   P.P. ROCA 2 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   17/03/1982   P.P. LA TORRETA 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   10/07/1996   Pla parcial SPI-3 corresponent al sector de "Can Massaguer" 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   23/05/2019   Pla parcial d'ordenació SPM-4 del sector Vilalba 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   26/01/1994   Pla parcial d'ordenació SPC-1 del sector de Can Jorn 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   02/09/1994   Pla parcial SPM-2 del sector "Els Mayols" 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   21/11/1997   Pla parcial SPR-1, sector sudoest, Can Borrell 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   06/03/2000   Pla parcial del polígon industrial de Vallderiolf 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   24/12/1999   Pla parcial SPR-5, Santa Agnès 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   16/05/2002   Pla parcial del sector SPR-3 Santa Agnès de Malanyanes 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   29/12/2005   segona modificació puntual del Pla parcial del sector SPC-1 can Jorn 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   04/12/2009   Modificació del Pla parcial del sector SMP-4 Vilalba 
    La Roca del Vallès   Pla parcial urbanístic   12/01/2007   Pla parcial del sector SPR-4 les Hortes 
    La Roca del Vallès   Modificació pla parcial urbanístic   13/01/2012   Modificació puntual del Pla parcial del sector SPR-4, les Hortes i terrenys annexes 
    La Roca del Vallès   Pla especial   23/07/1993   Pla especial d'equipament penitenciari al paratge "Quatre Camins" 
    La Roca del Vallès   Pla especial   07/07/1989   PJTE TANCAMENT I DESVIAMENT SERVITUDS CENTRE PENITENCIARI 
    La Roca del Vallès   Pla especial   26/11/2007   PJTE. ACCÉS AL CENTRE PENITENCIARI QUATRE CAMINS 
    La Roca del Vallès   Pla especial   15/07/1997   Pla especial de reforma interior de la unitat d'actuació 12, Mas Planas 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya