Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Vallès Oriental , La Roca del Vallès
  51  expedients - Pàgina  (3  de  3)
 
    Municipi    Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    La Roca del Vallès   Pla especial   23/12/1999   Pla especial de reforma interior de can Tresona 
    La Roca del Vallès   Pla especial   16/10/2001   Pla especial de millora urbana, grup Saturnino, carrer Catalunya, 194-212 
    La Roca del Vallès   Pla especial   02/10/2002   Pla especial d'obertura de vial i parcel·lació en una finca urbana situada en els c.Cervantes i Santiago Russinyol 
    La Roca del Vallès   Pla especial   05/07/2004   modificació del Pla especial d'equipament penitenciari al paratge Quatre Camins 
    La Roca del Vallès   Pla especial urbanístic   04/02/2013   Pla especial del catàleg del patrimoni arquitectònic i arqueològic 
    La Roca del Vallès   Pla especial urbanístic   20/09/2013   Pla especial urbanístic d'ordenació urbanística i integració paisatgística de l'àmbit on es situa la planta classificadora i dosificadora d'àrids 
    La Roca del Vallès   Pla especial urbanístic   14/07/2015   Pla especial urbanístic al sector de sòl no urbanitzable situat al paratge de Valldoriolf, on hi ha les instal·lacions de la fundació Privada Vallès Oriental 
    La Roca del Vallès   Pla de millora urbana   02/06/2004   pla de millora urbana de l'illa delimitada pels carrers Montseny, Catalunya, Espronceda i Rambla Mestre Torrents 
    La Roca del Vallès   Pla de millora urbana   29/12/2006   Pla de millora urbana de la unitat d'actuació 20 
    La Roca del Vallès   Pla de millora urbana   21/02/2007   Pla de millora urbana del casc antic 
    La Roca del Vallès   Conveni urbanístic    12/03/2015   Convenis urbanístics annexos al projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació del polígon industrial de Can Font de la Parera 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya