Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Tarragona
  156  expedients - Pàgina  (1  de  8)
 
    Municipi    Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Alella   Modificació del pla director urbanístic   07/10/2014   Modificació del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) i del Pla director urbanístic dels sistemes costaners integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat (PDUSC-2) relativa a la modificació i a la unificació de les normes urbanístiques d'ambdós instruments DU 
    Altafulla   Pla director urbanístic   16/06/2005   Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) 
    Altafulla   Modificació del pla director urbanístic   11/05/2007   Modificació puntual del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) per a la correcció d'errades materials detectades 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    El Catllar   Pla especial urbanístic   22/11/2011   Pla especial urbanístic d'abastament d'aigua potable al Centre penitenciari Mas d'Enric 
    El Catllar   Pla especial urbanístic   29/10/2012   Modificació puntual del Pla Especial Urbanístic d'abastament d'aigua potable al Centre Penitenciari Mas d'Enric 
    La Canonja    Modificació del pla director urbanístic   03/11/2014   Modificació del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Camp de Tarragona, per a deixar sense efecte l'ARE "La Canonja" 
    La Canonja    Pla parcial urbanístic   23/10/2012   Pla parcial urbanístic sector PPU 45a SUD de la Canonja 
    La Canonja    Modificació pla parcial urbanístic   17/02/2011   Modificació del Pla parcial 34, per a la concreció d'usos 
    La Canonja    Pla especial urbanístic   05/03/2019   Pla especial urbanístic de la LSAT 220 KV Tarragona-SE Covestro 
    La Canonja    Pla de millora urbana   15/03/2011   Pla de millora urbana per a modificar la regulació volumètrica de l'edificació situada al C/Marina núm. 44 de la Canonja 
    L'Ametlla de Mar   Pla director urbanístic   17/02/2006   Pla director urbanístic del sistema costaner del àmbits integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense Pla parcial aprovat (PDUSC-2) 
    Tarragona   Pla territorial general   03/02/2010   Pla territorial parcial del Camp de Tarragona 
    Tarragona   Pla director urbanístic   15/07/2003   modificació puntual plurimunicipal del Pla d'ordenació urbanistica municipal de Tarragona i Reus 
    Tarragona   Pla director urbanístic   23/09/2003   Pla director urbanístic de les activitats industrials i turístiques del Camp de Tarragona 
    Tarragona   Pla director urbanístic   18/05/2007   Modificació puntual plurimunicipal dels plans generals d'ordenació urbana de Reus i Tarragona 
    Tarragona   Pla director urbanístic   08/10/2008   Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Camp de Tarragona 
    Tarragona   Revisió pla general ordenació urbana municipal    27/02/1995   Revisió-adaptació del pla general d'ordenació urbana 
    Tarragona   Modificació de pla general d'ordenació    19/06/2007   modificació puntual del Pla general a l'àmbit de la UA 45 de Bonavista-La Canonja 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya