Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Roquetes
  39  expedients - Pàgina  (2  de  2)
 
    Municipi    Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    21/03/2013   Modificació del Pla general d'ordenació urbana al sector els Pilans, 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    06/06/2013   Modificació del Pla general d'ordenació urbana, referent a la modificació d'alçada en planta baixa dels locals situats en zona antiga i tradicional, Clau 1, 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    24/03/2014   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana referent a la incorporació d'usos de la zona d'implantació industrial Clau 4 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    20/02/2015   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana referent a increment d'ocupació màxima per parcel.la edificable, clau 4e UA 14.1 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    02/03/2015   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana, àmbit AU 1.3 Zona industrial 4a "Antiga Imssa-Tamsa", referent a la incorporació de vialitat 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    27/12/2017   Modificació del Pla general d'ordenació urbana, segregació àmbit de la clau E a l'entorn de l'Observatori de l'Ebre i definir una nova clau E, 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    30/01/2017   Modificació del Pla general d'ordenació urbana, article 243.2 (distància de les granges al nucli de població),  
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    07/04/2016   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana, referent a la desafectació de l'edifici del mercat municipal, de l'afectació de vialitat i incorporació de mercat municipal a l'ús d'abastiment definit a l'article 64 de les NU 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    05/07/2017   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana, creació nova clau 4e.1 i regulació d'altres aspectes normatius de la clau 4e, 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    30/01/2017   Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana referent a l'article 246.1, pel que fa a la restauració de les àrees extractives,  
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    13/04/2018   Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana creació nova clau 4d. 1 en l'ambit industrial PADESA  
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    26/04/2018   Modificació Puntual del Pla general d'ordenació urbana del polígon industrial la Ravaleta clau 4e, clau 4e.1, clau 4e.2 referent als paràmetres de parcel·la 
    Roquetes   Modificació de pla general d'ordenació    21/09/2018   Modificació del pla general d'ordenació urbana referent al carrer Lleida 
    Roquetes   Atribució competència AD plans urbaníst   -   petició d'assumpció de les competències d'aprovació definitiva dels plans urbanístics derivats, 
    Roquetes   Pla parcial urbanístic   23/03/2015   Avanç del Pla parcial urbanístic "sector urbanitzable delimitat industrial P" 
    Roquetes   Pla parcial urbanístic   04/06/2015   Pla parcial urbanístic subsector urbanitzable delimitat industrial P1 
    Roquetes   Pla de millora urbana   11/08/2017   Pla de millora urbana de la UAD 1.6 de la carretera dels Reguers 
    Roquetes   Delimitació de la TUC   03/10/2011   Delimitació de la trama urbana consolidada 
    Tortosa   Pla territorial general   19/08/2010   Pla territorial de les Terres de l'Ebre  
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya