Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta  > Resultats de la consulta > Detall de l'expedient Tornar  
  Detall de l'expedient     

 
  Municipi: Sentmenat
Rang: Planejament general
Tipologia: Text refós normes urbanístiques planejament general
Tema: Text refós de les Normes urbanístiques del planejament general
Núm. expedient: 2005 / 017675 / B
Competència: Generalitat de Catalunya
Data aprovació: 06/15/2005
Data publicació: 11/07/2005
Publicacions butlletins oficials:   Expedients relacionats
  2  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Tipus de relació Sort   Tema  
    Sentmenat   Compliment DT8a TRLU   Modificació puntual del Pla general d'ordenació per donar una nova redacció a l'article 80 
    Sentmenat   Compliment DT8a TRLU   Pla general d'ordenació 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya