Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Sitges
  72  expedients - Pàgina  (4  de  4)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema  
    Sitges   Modificació pla parcial urbanístic   31/10/2018   Modificació d'errades materials a la Normativa urbanística i a la documentació gràfica del Pla parcial urbanístic 1, La Plana-Santa Barbara-Vallpineda, a la parcel·la 57,1 situada al carrer jacint Picas i Cardó, 2  
    Sitges   Pla parcial d'ordenació   14/11/2005   modificació del Pla parcial de la Plana Est 
    Sitges   Pla especial urbanístic   17/11/2014   Modificació del Pla especial urbanístic Fundació Ave Maria 
    Sitges   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   11/03/2002   Modificació del Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l'espai natural del Garraf 
    Sitges   Modificació pla de millora urbana   29/11/2018   Modificació del Pla de millora urbana 17, usos del centre històric 
    Sitges   Modificació pla de millora urbana   07/11/2018   Modificació del Pla de millora urbana (PMU14), La Granja Est-Illa A, finca resultant A  
    Sitges   Modificació de les TUC   07/10/2016   Modificació de la Trama urbana consolidada  
    Sitges   Modificació de les TUC   30/01/2019   Modificació de la Delimitació de la trama urbana consolidada 
    Sitges   Conveni urbanístic    30/04/2018   Conveni urbanístic per a la urbanització anticipada de la rotonda i e la modificació del traçat del vial d'accés ala urbanització Quint Mar, escola Agnés 
    Sitges   Conveni urbanístic    30/11/2010   Conveni urbanístic pel desenvolupament dels equipaments públics al nucli de les Botigues de Sitges, Dotacions Vallbona, i l'Addenda al Conveni 
    Sitges   Conveni urbanístic    08/05/2018   Conveni urbanístic entre l'ajuntament de Sitges i la Junta de Compensació del PPU 1, La Plana-Santa Barbara-Vallpineda 
    Sitges   Conveni urbanístic    28/06/2011   Conveni urbanístic per al desenvolupament de la modificació puntual VIII del Pla d'ordenació urbanística municipal amb referència a l'àmbit d'actuacció urbanística situat a la carretera C-246, PK 39,600  
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya