Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Sant Joan Despí
  148  expedients - Pàgina  (1  de  8)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema  
    Sant Joan Despí   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   23/06/1995   Catàleg i Pla especial de protecció i rehabilitació del patrimoni arquitectònic 
    Sant Joan Despí   Conveni urbanístic    -   Conveni urbanístic en relació amb la modificació de l'ús de la parcel·la 4 del PA-3 
    Sant Joan Despí   Conveni urbanístic    05/05/2014   Conveni urbanístic en relació amb l'àmbit delimitat per l'avinguda de Barcelona i el carrer Rius i Taulet ocupat per la fàbrica Metalarte 
    Sant Joan Despí   Conveni urbanístic    23/04/2018   Conveni urbanístic per la cessió anticipada a l'ajuntament de Sant Joan Despí de terrenys qualificats de sistema viari bàsic (clau 5) pel Pla director urbanísstic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Baix Llobregat (ARE Can Crexells) 
    Sant Joan Despí   Delimitació de la TUC   03/04/2012   Delimitació de la trama urbana consolidada 
    Sant Joan Despí   Pla especial   01/12/1987   DOTACIÓ EQUIPAMENTS I REQÜALIFICACIÓ JARDÍ URBÀ 
    Sant Joan Despí   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   04/09/1996   Incorporació al Catàleg i Pla especial de protecció i rehabilitació del patrimoni de la fitxa del Centre del Foment 
    Sant Joan Despí   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   08/03/1999   Incorporació de la fitxa A-11 al Catàleg i Pla especial de protecció i rehabilitació del patrimoni arquitectònic 
    Sant Joan Despí   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   09/09/2002   Incorporació i modificació del Catàleg i Pla especial de protecció i rehabilitació del patrimoni arquitectònic 
    Sant Joan Despí   Pla parcial d'ordenació   23/06/1983   MODIF. DIVISIÓ POLIGONAL DEL P.P. TORREBLANCA 
    Sant Joan Despí   Pla especial   06/04/1987   MODIF. P.E.R.I. L'ERMITA DEL BON VIATGE, ZONA VERDA 
    Sant Joan Despí   Pla parcial d'ordenació   31/01/1970   MODIF. P.P. LLEVANT ORDENACIÓ ILLA C/ SANT FRANCESC D'ASIS, FRARES I CIRERERS 
    Sant Joan Despí   Pla parcial d'ordenació   15/03/1985   MODIF. P.P. TORREBLANCA (SJn-SJt) 
    Sant Joan Despí   Modificació de pla general d'ordenació    30/06/2020   Modificació de l'article 277 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità relativa a les disposicions sobre habitatge d'ús turístic 
    Castelldefels   Modificació pla especial urbanístic   13/02/2020   Modificació de l'article 29 de les Normes urbanístiques del Pla especial de protecció i millora del Parc agrari del Baix Llobregat 
    Sant Joan Despí   Pla especial   13/09/2000   Modificació de l'articulat de l'ordenança del Pla especial d'adequació a normativa del polígon industrial Fontsanta 
    Sant Joan Despí   Pla parcial d'ordenació   02/07/1999   Modificació de les illes M i Q del Pla parcial del sector Eixample Sud-Oest 
    Sant Joan Despí   Modificació de pla general d'ordenació    13/05/2013   Modificació de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità per a la regulació de l'ús d'aparcament als edificis d'habitatges 
    Sant Joan Despí   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   04/12/2019   Modificació del Catàleg i Pla especial de protecció i rehabilitació del patrimoni arquitectònic i l'actualització de la fitxa P.31de la masia Can Felip 
    Sant Joan Despí   Modificació pla especial urbanístic   18/07/2017   Modificació del Catàleg i Pla especial de protecció i rehabilitació del patrimoni històric-artístic i ambiental i actualització de la fitxa A-11, masia Cal Bonic 
v.3.1.1 © 2011 Generalitat de Catalunya