Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Sitges
  72  expedients - Pàgina  (2  de  4)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema  
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    16/05/2011   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, X, equipaments públics dotacions Vallbona 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    04/02/2013   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal (XII) relativa a la normativa urbanística i les ordenances d'edificació 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    22/07/2015   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal XXIII a l'àmbit del PAU 16 Garraf Oest 
    Sitges   Modificació pla especial urbanístic   24/02/2009   Modificació puntual del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectónic i catàleg en referència a les finques situades a la plaça de l'Ajuntament,13 
    Sitges   Modificació pla especial urbanístic   28/01/2008   Modificació puntual del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i catàleg, relativa a la finca del carrer Pau Barrabeig, 15 
    Sitges   Pla parcial d'ordenació   01/01/2007   Modificació puntual del Pla parcial camí de ca l'Antoniet 
    Sitges   Modificació pla parcial urbanístic   11/10/2019   Modificació puntual del Pla parcial urbanístic PPU 1 La Plana-Santa Bàrbara-Vallpineda a l'entorn de l'ermita de Santa Bàrbara 
    Sitges   Pla parcial urbanístic   30/07/2007   Modificació puntual del Text Refós del Pla parcial de la Plana Est 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    02/12/2008   Modificació puntual II del Pla d'ordenació urbanística municipal , en l'àmbit del Pau 16, Garraf oest 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    15/05/2015   Modificació puntual núm. XXVI del Pla d'ordenació urbanística municipal en referència al carrer Àngel Guimerà, parcel·les núm. 10 a 18 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    08/07/2010   Modificació puntual Pla d'ordenació urbanística municipal, XI, referent a la zona verda entre l'estació del ferrocarril i el carrer Hort Gran  
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    28/12/2018   Modificació puntual XLVII del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la regulació de l'ús d'habitatges d'ús turístic 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    13/09/2016   Modificació puntual XX del Pla d'ordenació urbanística municipal en el sector PPU-6, la Bòvila II 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    05/07/2016   Modificació puntual XXIX del Pla d'ordenació urbanística municipal en referència al carrer Bernat de Fonollar, 11 i carrer Sant Joan, 5, 7 i 9 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    23/04/2019   Modificació puntual XXVII del Pla d'ordenació urbanística municipal, relativa a l'àmbit del carrer Ferrocarril, 1-3, 5 i 7, de les Botigues 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    12/06/2018   Modificació puntual XXX del Pla d'ordenació urbanística municipal, en referència a la línia de limitació de la clau B2 en el camí d'accés a La Pedrera Les Coves, al nucli del Garraf 
    Sitges   Modificació pla ordenació urbanística municipal    08/06/2016   Modificació puntual XXXV del Pla d'ordenació urbanística municipal en referència a l'ajust dels usos admesos a la fitxa reguladora del Pla especial 4, Estació de Servei El Molí 
    Barcelona   Modificació de pla general d'ordenació    11/02/1987   MPG I REDACCIÓ P.E. ZONA COSTANERA 
    Sitges   Pla de millora urbana   26/10/2007   Pla de millora urbana de l'illa delimitada pels carrers de Josep Irla, dels Tarongers, de Pere de Garraf i amb el límit del sector del Pla parcial de can Pei 
    Sitges   Pla de millora urbana   -   Pla de millora urbana d'integració dels usos comercials en el casc antic  
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya