Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Maresme , Tiana
  72  expedients - Pàgina  (2  de  4)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema  
    Tiana   Modificació de pla general d'ordenació    06/03/2008   Modificació puntual del Pla general metropolità consistent en el canvi de la qualificació urbanística de les finques d23 i d24 del Pla parcial camí Mig d'Alella, 2a etapa 
    Tiana   Modificació de pla general d'ordenació    25/11/2014   Modificació puntual del Pla general metropolità d'ampliació dels usos previstos a l'edifici de la masia de can Guinart 
    Tiana   Modificació de pla general d'ordenació    19/09/2002   Modificació puntual del Pla general metropolità derivada del Pla especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic i ambiental 
    Tiana   Modificació de pla general d'ordenació    11/08/2010   Modificació puntual del Pla general metropolità per a la connexió del passeig de la Vilesa i l'avinguda Isaac Albèniz 
    Tiana   Modificació de pla general d'ordenació    30/10/2012   Modificació puntual del Pla general metropolità per a l'ajust de la normativa del sistema d'habitatges dotacionals i la incorporació a aquest sistema de les parcel·les D23 i D24 del Pla parcial camí Mig d'Alella segona etapa 
    Tiana   Modificació pla parcial urbanístic   29/07/2015   Modificació puntual del Pla parcial del sector Creu de Terme 
    Tiana   Modificació pla parcial urbanístic   17/09/2018   Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector Els Vessants II 
    Tiana   Pla parcial d'ordenació   31/01/1976   ORDENANÇA EDIFICACIÓ ILLES AMB FAÇANA C/ BISBE CATALÀ I AV. ISAAC ALBÉNIZ 
    Tiana   Pla especial   28/02/1986   P.E. DETERMINACIÓ EQUIPAMENT ESCORXADOR MUNICIPAL 
    Tiana   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   29/04/1961   P.E. MODIF. ALINEACIONS AV. ISAAC ALBÉNIZ...C/ BISBE CATALÀ, EDITH LLAURADÓ... 
    Tiana   Pla especial   16/05/1990   P.E.R.I. C/ MATAS, PG. VILESA, CASTELLAR, PAU GIRALT 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Tiana   Pla especial   03/04/2001   Pla especial d'ajust de límits, transcripció de la planimetria del Pla general metropolità al document de parcel·lació a la finca Can Orella 
    Tiana   Pla especial   01/03/1996   Pla especial de desenvolupament de la zona 8a i modificació d'ús de la finca anomenada Can Peitx 
    Tiana   Pla especial   21/06/1991   Pla especial de la illa de Can Puig-carbó 
    Tiana   Pla especial   14/10/2003   Pla especial de noves edificacions en sòl urbà a la finca can Jordana 
    Alella   Pla especial urbanístic   14/05/2014   Pla especial de protecció del medi rural per a la implantació d'un celler en sòl no urbanitzable 
    Tiana   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   25/11/2002   Pla especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic i ambiental 
    Tiana   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   24/05/2002   Pla especial de protecció i millora del sector sud de la serralada de Marina 
    Tiana   Pla especial   30/10/1992   Pla especial de redistribució i adequació edificatòria de la finca anomenada Vista Alegre al Turó de Montalegre 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya