Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Vallès Oriental , La Roca del Vallès
  51  expedients - Pàgina  (2  de  3)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema  
    La Roca del Vallès   Modificació de pla general d'ordenació    09/09/1998   Modificació puntual PGO anomenada Pas de l'equipament esportiu de can Font de la Parera a equipament vari c. Indústria 
    La Roca del Vallès   Pla especial   26/11/2007   PJTE. ACCÉS AL CENTRE PENITENCIARI QUATRE CAMINS 
    La Roca del Vallès   Pla especial   07/07/1989   PJTE TANCAMENT I DESVIAMENT SERVITUDS CENTRE PENITENCIARI 
    La Roca del Vallès   Pla de millora urbana   29/12/2006   Pla de millora urbana de la unitat d'actuació 20 
    La Roca del Vallès   Pla de millora urbana   02/06/2004   pla de millora urbana de l'illa delimitada pels carrers Montseny, Catalunya, Espronceda i Rambla Mestre Torrents 
    La Roca del Vallès   Pla de millora urbana   21/02/2007   Pla de millora urbana del casc antic 
    Abrera   Pla director urbanístic   22/04/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'establiment de la Línia Orbital Ferroviària 
    Cardedeu   Pla director urbanístic   21/12/2010   Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Vallès Oriental 
    La Roca del Vallès   Pla especial   16/10/2001   Pla especial de millora urbana, grup Saturnino, carrer Catalunya, 194-212 
    La Roca del Vallès   Pla especial   23/12/1999   Pla especial de reforma interior de can Tresona 
    La Roca del Vallès   Pla especial   15/07/1997   Pla especial de reforma interior de la unitat d'actuació 12, Mas Planas 
    La Roca del Vallès   Pla especial urbanístic   04/02/2013   Pla especial del catàleg del patrimoni arquitectònic i arqueològic 
    La Roca del Vallès   Pla especial   23/07/1993   Pla especial d'equipament penitenciari al paratge "Quatre Camins" 
    La Roca del Vallès   Pla especial   02/10/2002   Pla especial d'obertura de vial i parcel·lació en una finca urbana situada en els c.Cervantes i Santiago Russinyol 
    La Roca del Vallès   Pla especial urbanístic   14/07/2015   Pla especial urbanístic al sector de sòl no urbanitzable situat al paratge de Valldoriolf, on hi ha les instal·lacions de la fundació Privada Vallès Oriental 
    La Roca del Vallès   Pla especial urbanístic   20/09/2013   Pla especial urbanístic d'ordenació urbanística i integració paisatgística de l'àmbit on es situa la planta classificadora i dosificadora d'àrids 
    La Roca del Vallès   Pla general d'ordenació urbana   21/06/1991   Pla general d'ordenació 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   06/03/2000   Pla parcial del polígon industrial de Vallderiolf 
    La Roca del Vallès   Pla parcial d'ordenació   16/05/2002   Pla parcial del sector SPR-3 Santa Agnès de Malanyanes 
    La Roca del Vallès   Pla parcial urbanístic   12/01/2007   Pla parcial del sector SPR-4 les Hortes 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya