Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Vilafant
  64  expedients - Pàgina  (1  de  4)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema  
    Vilafant   Modificació de pla general d'ordenació    01/03/2002   Modificació de Pla general : diverses modificacions 
    Vilafant   Modificació pla de millora urbana   15/05/2008   modificació del Pla de millora urbana de la UA núm. 21 Mas Requesens 
    Vilafant   Pla especial urbanístic   10/11/2003   modificació del Pla especial Pont del Príncep a la UA 15 i UA 16 
    Vilafant   Modificació de pla general d'ordenació    10/12/2010   Modificació del Pla general a l'àmbit de can Soler 
    Vilafant   Modificació de pla general d'ordenació    27/11/2007   modificació del Pla general al sector SUP2 núm. 9 Rec Susanna 
    Vilafant   Modificació de pla general d'ordenació    07/04/2004   modificació del Pla general als sectors del sòl urbanitzable programat SUP3 10, 11 i 12 d'ús industrial 
    Vilafant   Pla parcial d'ordenació   13/10/2010   Modificació del Pla parcial a l'àmbit del sector de l'illa compresa entre els carrers Ripollès, Garrotxa i Cerdanya del subsector 1 Samar't del sector Olivar de les Forques 
    Vilafant   Pla parcial d'ordenació   13/06/2008   Modificació del Pla parcial del sector SUP3 Indelor, mas d'en Fonso i canal del Rec 
    Vilafant   Pla parcial d'ordenació   14/11/2008   modificació del Pla parcial del subsector 2 Fàbrega, del sector els Olivars de les Forques 
    Vilafant   Pla parcial d'ordenació   09/04/2010   Modificació del Pla parcial SUP1 núm. 2 Camps d'en Pineda 
    Vilafant   Pla parcial d'ordenació   09/04/2010   Modificació del Pla parcial SUP1 núm. 3 Camps d'en Fita 
    Vilafant   Modificació de pla general d'ordenació    02/11/2004   modificació dels articles 13 i 51 de la normativa del Pla general 
    Vilafant   Modificació de pla general d'ordenació    23/02/2012   Modificació núm. 11 del Pla general d'ordenació 
    Vilafant   Modificació de pla general d'ordenació    18/03/2013   Modificació núm. 12 del Pla general d'ordenació per a la incorporació del sistema hídric i el sistema hidràulic del Rec Susanna 
    Vilafant   Modificació de pla general d'ordenació    10/09/2018   Modificació núm. 15 del Pla general d'ordenació per als usos en sòl no urbanitzable 
    Vilafant   Modificació de pla general d'ordenació    12/09/2018   Modificació núm. 16 del Pla general d'ordenació urbana per regular les tanques en sòl urbà i no urbanitzable 
    Vilafant   Modificació pla especial urbanístic   17/10/2013   Modificació núm. 2 del Pla especial Pont del Príncep 1 i 2 (UA15 i UA16) 
    Vilafant   Pla parcial d'ordenació   06/03/2018   Modificació núm. 2 del Pla parcial del SUP 1 núm. 3 d'en Fita 
    Vilafant   Modificació pla parcial urbanístic   14/03/2017   Modificació núm. 2 del Pla parcial urbanístic del sector SUD Samar't 
    Vilafant   Modificació de pla general d'ordenació    -   modificació núm. 3 del Pla general per a l'ampliació del sistema de serveis urbans 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya